Säker elinstallation

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
18 - 19/10/2017
Säker elinstallation
Säker elinstallation

Vi uppdaterar dig i de nya Elinstallationsreglerna, regelverk och föreskrifter och ser till att du har den senaste informationen.

Vi bjuder in till ett seminarium du inte får missa om du vill hålla dig uppdaterad! Under seminariet får du senaste nytt om Elinstallationsreglerna, Elsäkerhetsverketsföreskrifter och information från Installatörsföretagen. Vi erbjuder dig som arbetar med elinstallationer en halvdag där du blir uppdaterad med det senaste av standarder och föreskrifter inom ditt område.

Seminariet behandlar:

• Presentation av de nya Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utg 3:2017
• Genomgång av uppdateringar i nya Elinstallationsreglerna
• Kommentarer till Elinstallationsreglerna
• Koppling mellan föreskrift och standard
• Flytten av lagstiftningen den 1 juli 2017 till Elsäkerhetslagen, Elsäkerhetsförordningen, m m
• Vikten av att i egenkontrollprogrammet visa på kompetens och hur kompetens upprätthålls
• Hur Elinstallationsreglerna används i planering och kontroll av elinstallationsarbete
• Hur systematiskt elsäkerhetsarbete hänger ihop och hur det kan dokumenteras
Du får efter genomfört seminarium ett deltagarbevis.

Seminarieprogram:

08:30

Registrering

Kaffe/te & fralla

9.00

Elsäkerhetsverket uppdaterar dig med det senaste

Flytten av lagstiftningen den 1 juli 2017 till Elsäkerhetslagen, Elsäkerhetsförordningen, m m.

Föredragshållare: Representant från Elsäkerhetsverket

09:30

Installatörsföretagen ger guidning

Installatörsföretagen visar på vikten av att i egenkontrollprogrammet visa på kompetens ochhur kompetens upprätthålls och hur du kan använda Elinstallationsreglerna i din planering ochkontroll av elinstallationsarbete. De går också igenom hur systematiskt elsäkerhetsarbetehänger ihop och hur det kan dokumenteras.

Föredragshållare: Representant från Installatörsföretagen

10:00

Kaffepaus

10:30

Nyheter i och kommentarer till Elinstallationsreglerna

SEK Svensk Elstandard presenterar såväl exempel på kommentarer till som nyheter i nya utgåvanav Elinstallationsreglerna SS 436 40 00. Bland annat har skyddsutjämningen förenklatsoch jordfelsbrytare fått en utökad användning. Möjligheten att använda ljusbågsdetektorerhar införts. Nya avsnitt beskriver medicinska utrymmen och installationer för säkerhetssystemoch laddning av elfordon. Stora ändringar har gjorts i avsnitten om solcellsinstallationer ochom val och montering av överspänningsskydd.

Föredragshållare: Joakim Grafström, SEK Svensk Elstandard

12:30 –13:00

Avslutande lunchtallrik med möjlighet till vidare diskussionSamt mingel med branschkollegor och föredragshållare.

Säker elinstallation