Program 19 oktober

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
18 - 19/10/2017

Program 19 oktober

Scen 1

Scen 2

8.00-9.00
Joakim Grafrstöm

Frukostseminarium: Nytt i Elinstallationsreglerna

SEK Svensk Elstandard arrangerar frukost. Obs, kräver anmälan!

9.15-9.45

LED, vad gäller egentligen om flimmer?

Talare: Per Vesterlund och Mats Ahlgren, Belysningsbranschen

9.30-10.15
installatorsforetagen

Så skapar man ett fungerande egenkontrollprogram som uppfyller de nya lagkraven

IN redogör för vad som krävs enligt nya elsäkerhetslagen och föreskriften avseende innehåll i Egenkontrollprogrammet. Vidare visar IN ett verktyg som underlättar framtagning av Egenkontrollprogram som uppfyller lagkraven.

Talare: Reijo Mustonen, Expert Branschekonomi och Mats Fredriksson, Företagsrådgivare, Installatörsföretagen

10.15-10.45

Den stora utbyggnaden av FTTx i Europa kräver nya lösningar och metoder

Talare: Magnus Angermund, Marknadschef, Hexatronic Group

11.00-11.45
Joakim grafström

Eluttag runt om i världen

Varför har vi olika eluttag i olika länder och varför är eluttagen i Sverige enligt en över hundra år gammal standard? Joakim Grafström ger oss en överblick om hur det kommer sig att vi har en sådan mångfald av eluttag i världen samt vad vi kan göra åt det och hur vi kan leva med det.

Joakim Grafström, specialist elinstallationsteknik, SEK Svensk Elstandard 

11.15-11.45
Publik

Genusperspektivet i branschen

Med bland andra Ninni Blom, ElQvinnorna

12.30

KNX Lunchseminarie

KNX Sweden erbjuder KNX installationshandbok, ny programvara och lunch på mässan i Stockholm.

12.15
Tesla

Tesla

Talare: Joachim Skoogberg, Supercharger Project Developer

14.00-14.45
installatorsforetagen

Så skapar man ett fungerande egenkontrollprogram som uppfyller de nya lagkraven

IN redogör för vad som krävs enligt nya elsäkerhetslagen och föreskriften avseende innehåll i Egenkontrollprogrammet. Vidare visar IN ett verktyg som underlättar framtagning av Egenkontrollprogram som uppfyller lagkraven.

Talare: Reijo Mustonen, Expert Branschekonomi och Mats Fredriksson, Företagsrådgivare, Installatörsföretagen

13.15-13.45
Publik

Debatt: Rekrytering och kompetensutveckling. Hur säkerställer vi framtidens arbetsmarknad?

Med bland andra Josefin Boman, politiskt sakkunnig på arbetsdepartementet, Henric Hagberg, yrkeslärare och Christopher Sallén, VD på Sallén. Moderator Annika Dopping.

15.15-16.00

What is smart? Lighting Design – a profession in transition

Hur påverkar den digitala, smarta teknikutvecklingen arbetet för ljusdesigners? Som en avslutning på konferensen Light & Design talar ÅF Lighting på scenen.

Talare: Allan Ruberg och Christian Klinge, ÅF Lighting

14.15-14.45

Solcellssystem, från installation till drift och underhåll 

Vilka komponenter krävs för detta och hur bör systemen utformas? Hur kan man veta att systemen leverar det som utlovats? Vad kan man förvänta sig i form av underhåll och service? Solkompaniets VD Lars Hedström delar med sig av sina lärdomar från snart 15 år i solcellsbranschen.

Talare: Lars Hedström, Solkompaniet

15.15-15.45
Henric Hagberg

Utbildar vi för framtiden?

Hur får man en skola som är likvärdig för alla? Kan gymnasieskolornas El- och energiprogram matcha kompetenskraven från branschen och det faktum att det ju nu råder brist på Installation- och serviceelektriker? Drar elbranschen och skolverket åt samma håll? Det är många frågor som har många olika svar. Men jag kommer ge min syn på framtidens skola inom Elteknik.

Talare: Henric Hagberg, yrkeslärare