Frukostseminarie SEK

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
18 - 19/10/2017
SEK svensk elstandard

Frukostseminarium: Nytt i Elinstallationsreglerna

Nytt i Elinstallationsreglerna

Uppdatera dig med nyheterna i nya utgåva 3 av Elinstallationsreglerna, standarden SS 436 40 00
Ta del av nyheterna i nya utgåvan av Elinstallationsreglerna, uppdateringar som bland annat berör:

  • Skyddsutjämning till huvudjordningsskenan förenklas.
  • Uppdatering av avsnittet om ellinstallationer för solceller.
  • Ett nytt avsnitt om laddning av elfordon. 
  • Regler för medicinska utrymmen införs i standarden.
  • Begreppet nödkraft försvinner, reglerna omfattar mer än bara kraftmatning.
  • Rekommendationer om användning av ljusbågsdetektorer (AFDD)


Talar gör Joakim Grafström, specialist elinstallationsteknik, SEK Svensk Elstandard 

Dag Startar Slutar
18-19 Oktober 8:00 9:00