Utställarkatalog

Hogia El & VVS

Hogia El & VVS

C:26

44447 STENUNGSUND
Sweden
http://www.scrollan.se

Vi är specialiserade på administrativa programvaror för entreprenad- och serviceföretag i installationsbranschen. Vi är en del av Hogiagruppen och har funnits på marknaden sedan 1987 och har en egen branschutvecklad programvara som är framtagen i nära samarbete med el- och VVS-installatörer samt med byggare och serviceföretag i fastighetsbranschen.