Program

Vårt skräddarsydda, lysande & innovativa seminarieprogram

Under två intensiva dagar bjuder Elmässan norr, utöver ett fullspäckat mässgolv, på ett gediget scenprogram som lyfter de senaste trenderna, uppdatering om nya standarder, viktiga paneldebatter och allt där emellan som driver vår bransch in i framtiden. Ta del av Elmässan norrs seminarieprogram, precis som mässan själv är samtliga seminarier gratis att delta på!

ELSCENEN

28 AUGUSTI


09.00 - 09.30

Martin Johansson

 

MARTIN JOHANSSON
Analytiker inom elsystem, Energimyndigheten

100% förnybart och elektrifiering

Elsystemet står in för en stor förändring. Två tredjedelar av elproduktionen behöver bytas ut de närmaste 20 – 30 åren och mycket talar för att den nya elproduktionen kommer att vara variabel. Samtidigt sker också en elektrifiering av bland annat transportsektorn och industrin som både kommer att öka vår elanvändning och förändra hur vi änvänder el.

Energimyndigheten ger sin bild av vad ovanstående innebär för både utmaningar och möjligheter.

29 AUGUSTI


09.00 - 09.30

ingvar

 

 

INGVAR ERIKSSON

 Projektledare och teknisk expert, SEK Svensk Elstandard

Vad gäller för solcellsinstallationer?
SEK Svensk Elstandard uppdaterar dig kring det viktigaste och det absolut senaste.

Elektrisk energi från solceller har etablerats som en mycket viktig energikälla och i Sverige installeras en allt större mängd solcellsanläggningar. Detta gäller främst privata anläggningar men också solcellsparker på flera megawatt. Funderar du på att installera solpaneler på taket och undrar om det är något speciellt du behöver känna till och om det krävs något speciellt av elinstallationen i huset? SEK ger dig råd, regler och vägledning för en säker och tillförlitlig installation, inkoppling och idrifttagning. Information om det viktigaste, som ett komplement till de redan existerande elinstallationsreglerna. 
 
För dig som är projektör, installatör, besiktningsförrättare eller innehavare av solcellsanläggningar.


INSTÄLLT 09.45-10.15

Lina Bertling Tjernberg

 

LINA BERTLING TJERNBERG
Professor i elkraftnät

INSTÄLLT

Lina Bertling Tjernberg är professor i elkraftnät och föreståndare för Energiplattformen vid KTH Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.  
 


09.45-10.15

ENERGI

 

DEBATT

Hur ska vi lösa energifrågan i framtiden?

Hör Rickard Nordin, Klimat- och Energipolitisk talesperson (C), Jan Hägglund, Kommunfullmäktige, (A) Arbetarpartiet, Reine Lönn, Garo, Emma Vigren, ordförande för Umeå Energi (S) diskutera en allt mer brännhet fråga inom branschen. Modererar debatten gör Fredrik Karlsson, chefredaktör på Elinstallatören.


10.30 - 11.00

Mats Klarén

 

MATS KLARÉN
Chef Produkt & service Elnät, Nexans

Nya brandklasser på kabel sedan 2017, hur blev det?

Varför brandklasser enligt CPR, vilka krav stället Boverket, vad gäller i utrymningsvägar och vilken regel gäller för inkommande kabel? Mats Klarén svarar och förklarar!


10.30 - 11.00

Reine Lönn

 

REINE LÖNN
Försäljningschef Division E-Mobility, GARO

Kommer elen räcka till när vi laddar våra elbilar?

Reine Lönn från Garo kommer berätta om hur energin som finns tillgänglig kan optimeras för laddning samt vikten av energilager i olika former och lastbalansering.


11.15 - 11.45

asian

 

AISAN RASOULI
Sweco Energy

Utmaningar, möjligheter och jämställdhet i elkraftbranschen

Aisan Rasouli, som idag är elkraftskonsult på Power Systems, Sweco Energy, berättar om de utmaningar och möjligheter som finns i elkraftsbranschen idag. Hon berättar även om hur Sweco Energy arbetar med jämställdhet och mångfald


11.15 - 11.45

Jimmy Persson

 

JIMMY PERSSON
Utveckling- & säkerhetschef på Svenska stadsnätsföreningen

Robust fiber - Ett fundament för säker fiberinfrastruktur för allt och alla

Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning till alla som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät. Bakom konceptet står Post- och telestyrelsen samt ett stort antal aktörer inom telekomsektorn. Jimmy Persson från Svenska Stadsnätsföreningen ritar och berättar om nyheter, aktualiteter samt närliggande projekt såsom Robusta radionät och robusta fastighetsnät.


12.15 - 12.45

Charlotta Eisner

 

CHARLOTTE EISNER
Global Sales and Market Director DEFA e-Mobility

DEFA talar om framtidens mobilitet

Charlotte Eisner från DEFA talar dels om utvecklingen inom e-mobility, möjligheter i marknaden samt men också hur man riggar en hållbar laddlösning; vilka byggstenar krävs?

Seminariet syftar till att främja en hållbar energiövergång med fokus på Sveriges handlingsplan. Här finns möjlighet att fördjupa sin kunskap om strategierna för övergången till fossilfritt och samtidigt förstå hur den svenska regeringen har skapat sin egen roadmap för att göra Sverige till ett av världen första fossilfria länder.    

- Jag kommer bjuda på trendspaningar samt berätta hur man bygger en solid grund i en marknad som växer snabbt, säger Charlotte Eisner, Global Sales and Market Director DEFA e-mobility.


12.00-12.30

 

DEBATT

Jämställdhet i branschen?

Hur står det egentligen till med jämställdheten i elbranschen? Diskuterar gör representanter från Elqvinnorna, Jonas Wallin Svenska Elektrikerförbundet samt Annica Hammar från Installatörsföretagen. Modererar debatten gör Fredrik Karlsson, chefredaktör på Elinstallatören.


13.00 - 13.30

Math Bollen & Sarah Rönnberg

 

MATH BOLLEN & SARAH RÖNNBERG
Professor Luleå Tekniska Universitet

Konsekvenser för elnätet av stor mängd solcellsanläggningar och elbilar

Antalet solcellsanläggningar och antalet laddpunkter för elbilar har ökat och förväntas fortsätta att öka. Att det kommer att ha konsekvenser för elnätet är alla överens om, men det är otydligt vad man ska vara rädd för och vad som inte kommer att vara ett problem. Både talare har forskat en hel del med olika konsekvenser för elnätet av ny produktion och ny förbrukning och i denna presentation kommer de att genomgå de olika konsekvenserna för elnätet av solcellsanläggningar och storskalig elbilsladdning. Resultat från forskningen, vid Luleå tekniska universitet och från andra ställen, kommer att presenteras på ett sätt som är relevant för elnätsföretagen. Det kommer även kort presenteras vilka frågeställningar som finns kvar att lösa.

Math Bollen är professor och ämnesföreträdare för Elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå. Han har forskat och undervisat i flera aspekter av elkvalitet och eldistribution. Han har bland annat infört konceptet ”acceptansgräns” (hosting capacity) för att bedöma hur mycket ny produktion eller förbrukning elnätet klarar.

 Sarah Rönnberg är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå. Hon har forskat mycket på olika typer av störningar som uppstår i elnätet när det ansluts solcellsanläggningar och elbilsladdning. Hon är känt nationellt och internationellt för hennes bidrag till förståelse av övertoner och supratoner.


13.00 - 13.30

jocke

 

JOACHIM LINDBORG
Sustainable innovation

Effektförfrågan

I hela världen ser vi idag stora förändringar i energisystemet. Har vi som ambition att klara de globala målen som satts behöver vi fundera över hur vi effektreglerar. Vi får inte börja med fossil reservkraft när elnäten blir så överbelastade att de inte längre klarar av att leverera. För att komma ifrån detta menar vissa att en beteendeförändring hos elanvändaren behöver komma till stånd eller kan vi lösa detta genom att bli bättre på att arbeta med samarbetande system?

 

 

 

 


13.45-14.15

ingvar

 

 

INGVAR ERIKSSON

 Projektledare och teknisk expert, SEK Svensk Elstandard

Brytare – Dvärgbrytare, jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning.
Vägledning för val och installation med mer fokus på de olika skyddens egenskaper (istället för en viss skyddsapparat). Ingvar Eriksson berättar om allt du behöver veta om brytare!

I SEKs nya handbok, Brytarhandboken, har de tre gamla handböckerna om dvärgbrytare, jordfelsbrytare och säkerhetsbrytare slagits ihop till en. Handboken är späckad med nyttig information för konstruktörer, installatörer och användare. Det gamla innehållet, där det förutsattes att smältsäkringar alltid var bättre än dvärgbrytare, har givetvis ändrats och tillsammans med en hel del ny information är handboken på nästan 70 sidor. Av nyheter kan till exempel nämnas ett nytt avsnitt som behandlar inställning av effektbrytare och att säkerhetsbrytare i den klassiska användningen skrotas.

 


13.45 - 14.15

mganus

 

MAGNUS BRODIN
Skellefteå Kraft

En elmarknad i förändring

Klimathotet och digitaliseringen är två stora megatrender som driver på omfattande förändringar i elsystemet, det påverkar elmarknadens alla aktörer. Marknaden går från bränsleberoende produktion till väderberoende samtidigt som digitaliseringen ger möjligheter till nya lösningar och nya affärsmodeller.

Skellefteå Kraft förklarar sin analys av framtidens elmarknad.


14.30 - 15.00

Göran Cars

 

GÖRAN CARS
Professor i samhällsbyggnad

Vad har hänt sen sist med flytten från Kiruna?

Vi vet att ni är lika spända på att höra mer kring vad som faktiskt händer med flytten av en hel stad - just det, Kiruna. Lyssna till Göran Cars som är ansvarig stadsutvecklare på kommunen när han pratar mer kring vad som hänt sedan sist.


14.30-15.00

ingvar

 

 

INGVAR ERIKSSON

 Projektledare och teknisk expert, SEK Svensk Elstandard

Därför behövs det en särskild installation för laddning av elfordon.
Det här behöver du veta om du är installatör, projektör, beställare eller fordonsleverantör för att allt ska gå till enligt konstens alla regler.

Kan jag ladda elbilen var som helst? Och är det säkert? Finns det råd om hur man ansluter laddstationer till elnätet? Idag ökar marknaden i Sverige för eldrivna eller delvis eldrivna fordon kraftigt, vilket leder till stärkta krav på möjligheterna att ladda dessa elfordon på ett effektivt och säkert sätt. Under det här seminariet får du råd och vägledning för säker och effektiv laddning av elbilar och andra elfordon. Information om laddning, installation, jordfelsbrytare, överspänningsskydd och mycket mer.
Det här behöver du veta om du är installatör, projektör, beställare eller fordonsleverantör för att allt ska gå till enligt konstens alla regler. Informationen riktar sig även till fordonsbranschen, som till exempel fordonsförsäljare eller servicetekniker.

 

 


15.15 - 15.45

fredrik

 

FREDRIK BYSTRÖM SJÖDIN
Teknisk expert -elsäkerhet och installationsteknik, Installatörsföretagen

En ny installationshandbok om laddningsplatser för elfordon

På Elmässan i Umeå kommer Installatörsföretagen att lansera en ny handbok för installation av laddningsstationer för elfordon. Handboken kommer att hjälpa installatörerna från start till mål så att det både blir en säker installation och en bra affär för alla parter. Följ med på en spännande dragning om innehållet.

Alla deltagare på seminariet den 28/8 kl. 15.45 på elscenen får ett gratis exemplar av handboken.