Program

ELSCENEN

28 AUGUSTI


09.00 - 09.30

Martin Johansson

 

MARTIN JOHANSSON
Analytiker inom elsystem, Energimyndigheten

100% förnybart och elektrifiering

Elsystemet står in för en stor förändring. Två tredjedelar av elproduktionen behöver bytas ut de närmaste 20 – 30 åren och mycket talar för att den nya elproduktionen kommer att vara variabel. Samtidigt sker också en elektrifiering av bland annat transportsektorn och industrin som både kommer att öka vår elanvändning och förändra hur vi änvänder el.

Energimyndigheten ger sin bild av vad ovanstående innebär för både utmaningar och möjligheter.

29 AUGUSTI


09.00 - 09.30

Örjan Borgström

 

ÖRJAN BORGSTRÖM
Specialist elinstallation & ledamot, SEK Svensk Elstandard

Vad gäller för solcellsinstallationer

SEK Svensk elstandard uppdaterar dig kring det viktigaste och det absolut senaste.


09.45 - 10.15

Örjan Borgström

 

ÖRJAN BORGSTRÖM
Specialist elinstallation & ledamot, SEK Svensk Elstandard

Därför behövs det en särskild installation för laddning av elfordon

Det här behöver du veta om du är installatör, projektör, beställare eller fordonsleverantör för att allt ska gå till enligt konstens alla regler.


10.30 - 11.00

Reine Lönn

 

REINE LÖNN
Försäljningschef Division E-Mobility, GARO

Kommer elen räcka till när vi laddar våra elbilar?

Reine Lönn från Garo kommer berätta om hur energin som finns tillgänglig kan optimeras för laddning samt vikten av energilager i olika former och lastbalansering.


10.30 - 11.00

Mats Klarén

 

MATS KLARÉN
Chef Produkt & service Elnät, Nexans

Nya brandklasser på kabel sedan 2017, hur blev det?

Varför brandklasser enligt CPR, vilka krav stället Boverket, vad gäller i utrymningsvägar och vilken regel gäller för inkommande kabel? Mats Klarén svarar och förklarar!


11.15 - 11.45

Jimmy Persson

 

JIMMY PERSSON
Utveckling- & säkerhetschef på Svenska stadsnätsföreningen

Robust fiber - Ett fundament för säker fiberinfrastruktur för allt och alla

Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning till alla som vill bygga eller upphandla robusta och driftsäkra fibernät. Bakom konceptet står Post- och telestyrelsen samt ett stort antal aktörer inom telekomsektorn. Jimmy Persson från Svenska Stadsnätsföreningen ritar och berättar om nyheter, aktualiteter samt närliggande projekt såsom Robusta radionät och robusta fastighetsnät.


11.15 - 11.45

 

AISAN RASOULI
Sweco Energy

Utmaningar, möjligheter och jämställdhet i elkraftbranschen

Aisan Rasouli, som idag är elkraftskonsult på Power Systems, Sweco Energy, berättar om de utmaningar och möjligheter som finns i elkraftsbranschen idag. Hon berättar även om hur Sweco Energy arbetar med jämställdhet och mångfald


13.00 - 13.30

Lina Bertling Tjernberg

 

LINA BERTLING TJERNBERG
Professor i elkraftnät

Titel på seminarie kommer

Lina Bertling Tjernberg är professor i elkraftnät och föreståndare för Energiplattformen vid KTH Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.  
 

Hon har en gedigen erfarenhet inom utbildning, forskning och teknikutveckling av elkraftsystemet. Hennes forskningsfokus är att utveckla matematiska metoder för modellering av tillförlitlighet, prediktering inför underhållsinsatser, och metoder för livscykelkostnadsanalys. Hon har över tjugo års erfarenhet av olika tillämpningar inom elkraftsystemet och dess komponenter. Nuvarande fokus innefattar vindkraftsturbiner, mikronät, storskaliga batterilager, och elektrifiering av transporter. Hon har ett stort nationellt och internationellt engagemang och frekvent anlitad som expert och rådgivare. Hon har bland annat varit forskningsdirektör på Svenska Kraftnät, ledamot i Regeringens samordningsråd för Smarta elnät och varit i styrelsen för IEEE Power & Energy Society. Hon är ledamot i Insynsrådet för energimarknadsrådet och Fullmäktigordförande för SEK Svensk Elstandard. Hon är medförfattare till över 100 publikationer inklusive författare till en bok med titel Taylor & Francis CRC Press Infrastructure Asset Management with  Power System Examples., April 2018


12.15 - 12.45

Charlotta Eisner

 

CHARLOTTE EISNER
Global Sales and Market Director DEFA e-Mobility

DEFA talar om framtidens mobilitet

Charlotte Eisner från DEFA talar dels om utvecklingen inom e-mobility, möjligheter i marknaden samt men också hur man riggar en hållbar laddlösning; vilka byggstenar krävs?

Seminariet syftar till att främja en hållbar energiövergång med fokus på Sveriges handlingsplan. Här finns möjlighet att fördjupa sin kunskap om strategierna för övergången till fossilfritt och samtidigt förstå hur den svenska regeringen har skapat sin egen roadmap för att göra Sverige till ett av världen första fossilfria länder.    

- Jag kommer bjuda på trendspaningar samt berätta hur man bygger en solid grund i en marknad som växer snabbt, säger Charlotte Eisner, Global Sales and Market Director DEFA e-mobility.


13.45 - 14.15

 

JOACHIM LINDBORG
Sustainable innovation

Energiomställning och effektförfrågan

Inom kort kommer det en mer beskrivande text kring vad seminariet kommer att handla om. Håll till godo!


13.00 - 13.30

Math Bollen & Sarah Rönnberg

 

MATH BOLLEN & SARAH RÖNNBERG
Professor Luleå Tekniska Universitet

Konsekvenser för elnätet av stor mängd solcellsanläggningar och elbilar

Antalet solcellsanläggningar och antalet laddpunkter för elbilar har ökat och förväntas fortsätta att öka. Att det kommer att ha konsekvenser för elnätet är alla överens om, men det är otydligt vad man ska vara rädd för och vad som inte kommer att vara ett problem. Både talare har forskat en hel del med olika konsekvenser för elnätet av ny produktion och ny förbrukning och i denna presentation kommer de att genomgå de olika konsekvenserna för elnätet av solcellsanläggningar och storskalig elbilsladdning. Resultat från forskningen, vid Luleå tekniska universitet och från andra ställen, kommer att presenteras på ett sätt som är relevant för elnätsföretagen. Det kommer även kort presenteras vilka frågeställningar som finns kvar att lösa.

Math Bollen är professor och ämnesföreträdare för Elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå. Han har forskat och undervisat i flera aspekter av elkvalitet och eldistribution. Han har bland annat infört konceptet ”acceptansgräns” (hosting capacity) för att bedöma hur mycket ny produktion eller förbrukning elnätet klarar.

 Sarah Rönnberg är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå. Hon har forskat mycket på olika typer av störningar som uppstår i elnätet när det ansluts solcellsanläggningar och elbilsladdning. Hon är känt nationellt och internationellt för hennes bidrag till förståelse av övertoner och supratoner.


14.30 - 15.00

Joakim Grafström

 

JOAKIM GRAFSTRÖM
Specialist elinstallationsteknik, SEK Svensk Elstandard

Svaren på frågorna till dig och din beställare om spänningsutjämning

Behöver jag potentialutjämning, skyddsutjämning och funktionsutjämning? Och vad är det egentligen för skillnas? Joakim Grafström svarar och förklarar!


13.45 - 14.15

 

MAGNUS BRODIN
Skellefteå Kraft

Titel på seminarie kommer

Inom kort kommer det en mer beskrivande text kring vad seminariet kommer att handla om. Håll till godo!


14.30 - 15.00

Göran Cars

 

GÖRAN CARS
Professor i samhällsbyggnad

Vad har hänt sen sist med flytten från Kiruna?

Vi vet att ni är lika spända på att höra mer kring vad som faktiskt händer med flytten av en hel stad - just det, Kiruna. Lyssna till Göran Cars som är ansvarig stadsutvecklare på kommunen när han pratar mer kring vad som hänt sedan sist.