Program 7 september

Nolia, Umeå
Umeå, Sverige
06 - 07/09/2017

8.00 | Frukostseminarium, Rikard Nilsson, KNX

KNX

Starta dagen med branschen!

Välkommen på frukostseminarium! KNX bjuder på frukost samtidigt som du kan uppdatera dig inom KNX.

9.00 | WSP

Roland WSP

Hur kan du mäta de energieffektiviseringsbesparingar som görs?

Få svaren på hur du skapar lönsamhet vid satsningar på energieffektivisering. Den senaste tekniken och lösningarna inom energieffektivisering som ger effekt och hur du följer upp resultatet av dina satsningar på energieffektivisering.

Talare: Roland Jonsson, Konsult, WSP

10.00 | SEK Svensk Elstandard

Joakim Grafström

Nytt i Elinstallationsreglerna

Uppdatera dig med nyheterna i nya utgåva 3 av Elinstallationsreglerna, standarden SS 436 40 00! 

Ta del av nyheterna i nya utgåvan av Elinstallationsreglerna, uppdateringar som bland annat berör:

  • Skyddsutjämning till huvudjordningsskenan förenklas.
  • Uppdatering av avsnittet om ellinstallationer för solceller.
  • Ett nytt avsnitt om laddning av elfordon. 
  • Regler för medicinska utrymmen införs i standarden.
  • Begreppet nödkraft försvinner, reglerna omfattar mer än bara kraftmatning.
  • Rekommendationer om användning av ljusbågsdetektorer (AFDD)

Talar gör Joakim Grafström, specialist elinstallationsteknik, SEK Svensk Elstandard 

11.00 | EEF - Energieffektiviseringsföretagen

Ronald Åström

Energieffektiviserande åtgärder

Talare: Ronald Åström, F.d styrelseledamot i Energieffektiviseringsföretagen

12.00 | Energimyndigheten

jonas pettersson

Belysning - Energimärkning och ekodesign

Belysningsbranschen ändras snabbt och tack vare forskning och utveckling erbjuder LED-tekniken hela tiden nya möjligheter. Ekodesign ställer minimikrav på energieffektivitet medan energimärkning erbjuder konsumenter möjligheten att välja de allra effektivaste produkterna. Energimyndigheten utövar tillsyn för denna lagstiftning; bland annat genom att vi själva testar belysningsprodukter.

Talare: Jonas Pettersson, Energimyndigheten

13.00 | Installatörsföretagen

Fredrik

Nya elsäkerhetslagen stärker elteknikbranschen

Hur motverkar detta oseriösa aktörer inom elteknikbranschen, samt vilka krav ställs på anläggningsinnehavaren. 

Talare: Fredrik Sjödin, Elsäkerhetsexpert, Installatörsföretagen

14.00 | Arbetsmiljöverket

Viveca Wiberg

Info kommer efter sommaren.

Talare: Viveca Wiberg, Arbetsmiljöverket

15.00 | ID06/BBIS

peter

Vad gäller för installatörer ang ID06

Drygt ett år med personalliggare i byggbranschen. Vad behöver du veta och vad kommer härnäst? Peter Nilsson, ID06/BBIS berättar mer!