Vad menas med digital redovisning och varför byta?

Vad menas med digital redovisning och varför byta?

Att byta till digital ekonomistyrning gynnar företaget och kan snabbt implementeras. Rutinmässig administration och arkivering upphör och tack vare automatiseringen har redovisningskonsulten mer tid att fokusera på kundens behov. Samtidigt får ledning och ekonomiavdelningen mer tid att fokusera på sin egen kärnverksamhet. Den digitala ekonomistyrningen är både en lösning för den moderna redovisningsbyrån och tidsbesparing för kunden.

Ett grundläggande steg för att kunna bli ett digitalt företag är att flytta över administrationen till molnet. Att jobba på detta sätt ger en viktig flexibilitet och ökar effektiviteten vilket är det som digitaliseringen handlar om.

Hela tiden lanseras nya funktioner som har till syfte att förenkla arbetet, så att användarna kan fokusera på de delarna av sin verksamhet som är viktigast. Att sköta administrationen i en lösning ger dig bland annat följande fördelar:

  • Lättare samarbete – du, kollegorna och redovisningskonsulten kan jobba i  samma vy samtidigt
  • Frihet – ökad mobilitet du kan jobba i programmet från vilken uppkopplad enhet med webbläsare som helst, oavsett var i världen du befinner dig
  • Tjänstesäkerhet – all backup sker automatiskt och det tillhandahålls en säker arkivering där materialet sparas digitalt.
  • Kontinuerliga uppdateringar – programmet uppdateras av sig självt, du behöver inte göra något.
  • En mängd integrationsmöjligheter – kombinerar du olika molntjänster, kan du frigöra enorma mängder tid. Programmen gör jobbet åt dig med ett snabbare flöde.
  • Större kontroll över företagets ekonomi, vilket innebär bättre beslutsunderlag
  • Ökad kvalitet genom att du jobbar i realtid och att materialet lagras på ett säkert sätt
  • Minskad tidsåtgång för administrativt arbete ger dig mer tid till att skapa intäkter för företaget.

Digitala redovisningsprogram har idag förmågan att genom historisk data i kombination med dagsaktuell data erbjuda ett mer komplett beslutsunderlag.

Kom gärna och besök oss på mässan eller finago.se för att få veta mer!

Maria Laamanen

Maria Laamanen, 
Marketing Manager, Accountor Finago