Utställarkatalog

24SevenOffice

24SevenOffice

A 31

11123 Stockholm
Sweden
www.24SevenOffice.com

24SevenOffice affärs - och redovisningssystem är utvecklat i nära dialog med bolagets kunder och redovisningsbyråer som ställer höga krav på funktionalitet och effektiv hantering av administrativa processer. Fokus har varit på att utveckla funktionalitet för företag med avancerade behov och höga transaktionsvolymer.

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och levererar affärssystem till små och medelstora företag via molnbaserade lösningar. Bolaget har varit en av pionjärerna inom molnbaserade affärssystem i Europa och har idag över 37.000 företagskunder. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. Huvudmålgruppen är redovisningsbyråer och företag från 5 till 500 anställda.

I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler för redovisning, CRM, fakturering, lager, och logistik, projektstyrning och tidsredovisning, allt integrerat i en lösning.