Utställarkatalog

Crediflow

Crediflow

D:30.

25220 Helsingborg
Sweden
www.crediflow.se

VI TAR HAND OM DINA DOKUMENT
Vi är experter på hela ert flöde, från order till faktura. Med hjälp av våra smarta tjänster får ni tid över till annat.

Produktnyheter

 • PEPPOL

  PEPPOL konceptet erbjuder alternativ lösning för
  Gemensamma standarder för olika meddelanden i inköpsprocessen såsom prislista, order och faktura.
  Gemensamma tekniska protokoll för elektronisk kommunikation
  Gemensamma register som gör det lätt att hitta affärsparter som är anslutna till PEPPOL
  Gemensamma regler för samverkan mellan affärsparter och deras respektive operatörer
  En organisation på europeisk nivå med regional förankring för att utveckla, förvalta och ge stöd kring PEPPOL
  I dagsläget är PEPPOL starkt förankrat i Norden, framför allt i Norge men även andra europeiska länder inför detta koncept vart efter.
  Drivkraften är i första hand från offentlig sektor som via EU direktiv inför krav på att konceptet inför i respektive medlemsland.

  PEPPOL förenklar införande av elektronisk kommunikation mellan parter både inom respektive medlemsland samt mellan parter i olika länder.
  PEPPOL förenklar affärsrelationer mellan parter i olika länder.

  Sedan den 1 september 2012 förvaltas PEPPOL av den icke vinstdrivande organisationen OPENPEPPOL.
  Vi på Crediflow är aktiva medlemmar i OPENPEPPOL och tillhandahåller Accesspunkt samt agerar SMP-register för våra kunder.

  http://www.crediflow.se/sv/peppol/