Utställarkatalog

astor.ai

astor.ai

F:18

13936 VÄRMDÖ
Sweden
www.astor.ai

Astor.ai är din partner inom digitalisering och artificiell intelligence.

Vill du se hur effektivisera din redovisning så kom till vårt monter på F:18 och testa astor.ai data entry (AIDE).

På Ekonomi & Företag 2019 lanserar vi denna nya produkt.

Produkter