Utställarkatalog

MicroData Skandinavien AB

MicroData Skandinavien AB

G:04

70214 ÖREBRO
Sweden
https://microdata.nu

MicroData har sedan 1972 arbetat med informationsbevarande, säkerhet och drifthantering. Genom att tillgängliggöra information med tekniskt innovativa lösningar effektiviserar våra tjänster kundernas verksamheter och bidrar till en enklare vardag.

Vi är vana att hantera sekretesskyddad information och är specialiserade på långsiktig informationsförvaltning, med bevarande och säkerhet i fokus. Vår driftmiljö, både system och produktion, finns speglad i två fysiskt åtskilda lokaler i Sverige. All databehandling och lagring sker enligt rutiner för att uppfylla kraven gentemot dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi lägger stor vikt vid att erbjuda helhetslösningar för informationsflödet som bidrar till att förenkla våra kunders vardag. Några exempel på våra egenutvecklade tjänster är fakturaarkiv, personalarkiv, avtalshantering, dokument- och ärendehantering, digitala signaturer och samtyckeshantering.

Produkter