Utställarkatalog

24SevenOffice

24SevenOffice

G 25

111 23 Stockholm
Sweden
https://24sevenoffice.com/se/

24SevenOffice affärs - och redovisningssystem är utvecklat i nära dialog med bolagets kunder och redovisningsbyråer som ställer höga krav på funktionalitet och effektiv hantering av administrativa processer. Fokus har varit på att utveckla funktionalitet för företag med avancerade behov och höga transaktionsvolymer.

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och levererar affärssystem till små och medelstora företag via molnbaserade lösningar. Bolaget har varit en av pionjärerna inom molnbaserade affärssystem i Europa och har idag över 37.000 företagskunder. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. Huvudmålgruppen är redovisningsbyråer och företag från 5 till 500 anställda.

I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler för redovisning, CRM, fakturering, lager, och logistik, projektstyrning och tidsredovisning, allt integrerat i en lösning.

Produkter

Produktnyheter

 • AI-motor från 24SevenOffice har presterat bättre resultat än förväntat

  24SevenOffice har utvecklat nordens första affärssystem med en integrerad AI-motor för redovisningsbranschen. Sex redovisningsbyråer har sedan maj 2018 låtit kunder använda betaversionen av AI-motorn för att tillsammans med 24SevenOffice utvärdera samt färdigställa AI-motorn.

  Målsättningen var att 30 procent av fakturorna skulle bokföras automatiskt vid utgången av juni månad, utfallet blev hela 41 procent, vilket är en prestationsökning med 37 procent.

  - Totalt har vi bearbetat fakturor med en automatiseringsgrad på 77 procent. Vi har lyckats nå en full automatiseringsgrad på 41 procent av fakturorna, innebärande att 41 procent av de bearbetade fakturorna inte behöver någon manuell justering, utan istället bokförs genom en helautomatiserad process. 36 procent av fakturorna kräver idag enbart ett manuellt godkännande eller en justering från en redovisningsansvarig. AI-motorn lär sig av de manuella justeringarna och graden av full automatisering ökar när volymen av data ökar som AI-motorn bearbetar, säger Vd för 24SevenOffice Ståle Risa.

  Redovisningsbyråerna som använt betaversionen av AI-lösningen är mycket nöjda och anser att stora effektiviseringsvinster kan göras i deras arbete. Därför ökar betabyråerna nu antalet kunder som får använda AI-lösningen, från omkring 15 till 100 kunder.

  - Med de resultat vi nu ser från AI-lösningen, där vi nästan eliminerar hälften av pappersarbetet för redovisningsbyråerna tillsammans med den feedback vi får från våra redovisningspartners, så är jag övertygad om att redovisningsbranschen, vilket vi på 24SevenOffice redan vet, kommer att förändras helt på kort tid. Med 24SevenOffice planerade lansering av AI-motorn under andra halvåret 2018 kommer de redovisningsbyråer som inte tar steget över till AI och digitalisering fullt ut, försvinna i konkurrensen gentemot de fullt digitaliserade redovisningsbyråerna, säger Vd Ståle Risa.

  Sedan lanseringen av betaversionen i maj 2018 har automatiseringsgraden ökat avsevärt och är förväntad att fortsätta öka när volymen av data dessutom ökar. Det har även blivit genomfört optimeringar av produkten, algoritmer samt användargränssnitt för att förbättra hastighet, användarvänlighet och automatisering.

  24SevenOffice avser att lansera AI-motorn under andra halvåret 2018.

  https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-ove...