Utställarkatalog

Draftit

Draftit

F:20

67124 ARVIKA
Sweden
www.draftit.se

Juridiska verktyg för en regelsmart® verksamhet

Du måste inte göra allt själv, vi hjälper dig.

Målet är att utveckla lösningar som hjälper organisationer att navigera rätt. Alla har rätt att vara informerade om de regler och riktlinjer som gäller i verksamheten och det dagliga arbetet.

Därför finns Draftits juridiska verktyg som prisas för sin pedagogik och tydlighet. Tusentals svenska organisationer väljer redan att arbeta regelsmart. Det kan ni också göra.

Vi hjälper dig att arbeta effektivt med regelefterlevnad inom områdena Privacy, HR & Lön, Skola och Social.

Produkter