Utställarkatalog

docTech Systems AB

docTech Systems AB

G:23

70383 Örebro
Sweden
www.doctech.nu

docTech har utvecklat en fakturatolkningsprogramvara.

Vi jobbar med:
Leverantörsfakturor - elektroniska och papper, Skanna, tolka och verifiera. Så ditt företag kan frigöra personal för förädlingsuppgifter.

Kundfakturor - Skickas elektroniskt eller via papper (Virtuell skrivare, FTP, Webb Service och e-post)

preFactoring - Hjälper factoringbolag

Produkter