Utställarkatalog

Grant Thornton

Grant Thornton

D:20

83880
Sweden
www.grantthornton.se

Grant Thornton har 1200 medarbetare på 24 kontor runt om i Sverige och tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Under ett år stöttar vi cirka 27 000 företag och organisationer i Sverige i de ekonomiska frågorna. Som ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd kan vi hjälpa företag i över 135 länder.