Utställarkatalog

Regtech Solutions

Regtech Solutions

C:24

10327 STOCKHOLM
Sweden
www.regtech.se

Regtech Solutions utvecklar tjänster och produkter för regelverksefterlevnad med fokus på AML (anti-penningtvätt) och KYC (kundkännedom).
Regtech, ett samlingsnamn för bolag som arbetar med tech inom regelverksområdet, växer explosionsartat globalt, framförallt inom AML och KYC. Närmare 100.000 bolag i Sverige omfattas av Penningtvättslagen och endast ett fåtal har automatiserade lösningar för kontroll och efterlevnad. Regtech Solutions har som ambition att hjälpa stor del av den marknaden med lösningar och tjänster.
Regtech Solutions verkar inom tre huvudsakliga områden. Bolagets webbaserade och 100 % skalbara lösning Regtech KYC finns idag i drift hos bolag inom finans och ekonomisk rådgivning. Vidare erbjuder Regtech webbutbildningar, både standard och kundanpassade, samt professional services. Tack vare lösningarna kan bolag spara tid och stora kostnader samt bli ”compliant” och på så sätt undvika myndighetssanktioner.

Produkter