Utställarkatalog

Hogia

Hogia

D:04, B:04

44428 STENUNGSUND
Sweden
https://www.hogia.se/

Hogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och systemlösningar för alla slags företag i olika branscher samt produkter specifikt för redovisnings- och revisionsbyråer. Företag som vill fokusera på sina verksamheter istället för på krånglig och tidsödande administration.
Vi erbjuder allt från mindre bokförings- och löneprogram för enmansföretaget till kompletta, branschspecifika helhetslösningar för exempelvis industriföretag, redovisningsbyråer, åkerier, byggföretag, fastighetsbolag och butikskedjor.

Produkter

Produktnyheter

 • Digital signering: Det här behöver du känna till

  Digital signering av dokument är en smidig lösning för att signera dokument som är juridiskt bindande. Det kan till exempel handla om signering av offerter, anställningsavtal, serviceavtal med mera. Även årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelse- och stämmoprotokoll kan signeras digitalt enligt såväl aktiebolagslagen som årsredovisningslagen.

  För att företag ska kunna bli mer digitala är det viktigt att det är enkelt. De flesta dokument som ska signeras ska kunna undertecknas elektroniskt direkt från datorn eller telefonen.

  Årsredovisning och revisionsberättelse är handlingar som hör till en särskild kategori av dokument och som kräver en avancerad nivå av såväl signering som försegling för att det ska vara juridiskt bindande. Det här är värt att uppmärksamma lite extra då det ligger på företagen själva att säkerställa att den digitala signeringslösningen man använder håller rätt nivå. Det finns i dag flera lösningar för digital signering på marknaden, men det krävs att signering sker med någon av de e-legitimationer som används i Sverige, såsom BankID. Det är EU:s förordning om elektronisk identifiering, eIDAS, som styr vilka underskrifter som är giltiga.

  Att lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket väntas bli obligatoriskt för aktiebolag som följer K2- och K3-regelverken från och med år 2021. För att företag och dess ombud ska kunna arbeta helt digitalt, från upprättandet av bokslut och årsredovisning till revision och signering, samt enkelt kunna lämna in handlingarna till Bolagsverket via deras e-tjänst behövs en smidig digital signeringsprocess direkt i boksluts- och revisionsprogrammet.

  På Hogia tar vi nu fram en signeringslösning som möter kraven från redovisning och revisionsbranschen med lansering hösten 2019. Redan idag stödjer vi digital inlämning av årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket, och med digital signering direkt i boksluts- och revisionsprogrammet behålls hela flödet digitalt, från ax till limpa.

  https://www.hogia.se/affarssystem/artiklar/digital...

 • Nytt stöd för Rex i bokslutsprogram

  Mikael Carlson som är branschansvarig för redovisning hos Srf konsulterna berättar att Rex är en modern standard för att uppnå hög kvalitet på redovisningstjänsterna.

  - Rex baseras på fastställda nordiska principer för redovisningstjänster som omfattar 15 000 auktoriserade redovisningskonsulter i Sverige, Norge och Finland. Standarden innehåller rutiner och rapportering för redovisningskonsultens arbete för både den löpande verksamheten, samt för bokslut och årsredovisning, säger Mikael.

  Med stöd för Rex direkt i bokslutsprogrammet kan de redovisningskonsulter som är anslutna till Srf konsulterna känna sig trygga i sitt arbete, berättar Peter Flemsjö som är produktägare på Hogia.

  - Den nya arbetsgången gör det enklare att följa en röd tråd genom bokslutsprocessen och navigera i samma ordningsföljd som i ramverket. Alla huvudaktiviteter i bokslutsprocessen är hänvisade till rätt kapitel i Rex, och därinunder finns aktiviteter som visar hur programmet kan hjälpa redovisningskonsulten att utföra momenten.

  Bokslutsprogrammet har även kompletterats med nya fält som underlättar dokumentationen enligt Rex, samt rapporter så att uppdragen ska hålla så hög kvalitet som möjligt, berättar Peter.

  - Arbetsgången i vårt bokslutsprogram är ett bra stöd för den som upprättar redovisning, men också en trygghet för de företag där uppdragen genomförs. Rapporterna utgör ett kvalitetsbevis på att redovisningen utförts i enlighet med kraven i Rex.

  - Det ska vara enkelt för företag och deras ombud att arbeta digitalt. Vi har nu stöd för både Reko och Rex i våra bokslutsprogram, och alla våra kunder som redovisar enligt regelverket K2 och upprättar årsredovisning, kan skicka in både årsredovisningen och revisionsberättelsen direkt från sitt bokslutsprogram till Bolagsverket, berättar Peter Flemsjö.

 • Lagkravet ger effekt: markant ökning av elektroniska fakturor

  Kraven på företag att kunna fakturera elektroniskt ökar, och är man leverantör till en offentlig verksamhet är det redan ett lagkrav, säger Hogias e-fakturaexpert Anna Elverheim.

  - Vi har sett en tydlig trend de senaste åren när det gäller efterfrågan på våra tjänster inom elektronisk fakturahantering. Försäljningen slår nya rekord för varje månad, och sedan lagkravet trädde i kraft tidigare i år har vi sett en markant ökning, berättar Anna Elverheim.

  Vinsterna med att arbeta digitalt är stora och underlättar vardagen för en företagare, och därför ställer också allt fler företag inom såväl det offentliga som privata näringslivet krav på sina leverantörer att fakturera elektroniskt.

  - Den manuella hanteringen av pappersfakturor kostar pengar och tar tid i en verksamhet. Med webbaserad fakturering automatiseras det arbetet. Inkommande fakturor registreras, attesteras och betalas helt digitalt, samtidigt som kundfakturor levereras direkt till mottagarens ekonomisystem.

  Som leverantör till kommun, region eller en myndighet är det elektronisk fakturering som gäller för att delta i offentliga upphandlingar. Fakturan måste också vara i ett strukturerat format. Hit räknas till exempel inte pdf-filer eller scannade/tolkade fakturor.

  - Fördelen med en elektronisk faktura i ett strukturerat format är att uppgifterna på fakturan levereras i realtid till mottagarens ekonomisystem, därmed behövs inga uppgifter fyllas i manuellt. Betalflödet blir säkrare och dessutom minskar risken för bluffakturor, berättar Anna.

  Det format som de flesta verksamheter inom den offentliga sektorn använder för att ta emot elektroniska fakturor heter PEPPOL. Anna berättar att även privata företag nu väljer PEPPOL som standard i stor utsträckning. Men att man som enskild företagare inte ska behöva tänka på vare sig format eller tekniska anpassningar.

  - Våra kunder kan redan idag e-fakturera i godkänt format via PEPPOL direkt från sina ekonomiprogram, säger Anna.

  https://www.hogia.se/affarssystem/artiklar/okning-...