Utställarkatalog

Centsoft

Centsoft

C:27

114 32 STOCKHOLM
Sweden
www.centsoft.se

Centsoft är ett växande och spännande IT-företag som utvecklar och säljer ett marknadsledande webbaserat system för hantering av leverantörsfakturor. Våra lösningar ligger i framkanten såväl tekniskt som upplevelsemässigt och vi har för avsikt att fortsätta vårt kreativa arbete i en föränderlig omvärld.

Produkter