Utställarkatalog

Depona

Depona

B:10

10387 Stockholm
Sweden
www.depona.se

Depona tillhandahåller en kundanpassad arkiv- och dokumenthanterings service med högsta möjliga mätbara kvalité, baserad på förvaltning av fysisk dokumentation.
Förvaltningen sker med tillämpning av den senaste tekniken och innovativa kundanpassade lösningar för att säkerställa och underlätta daglig hantering och beställningar.

Depona har som affärsidé och mål att till ett konkurrenskraftigt pris leverera den bästa
(service, kvalité, teknik) arkiv- och dokumenthanteringstjänsten på marknaden.
Depona med dotterbolag är år 2015 marknadsledande i Sverige inom fysiska arkivtjänster.

Produkter