Utställarkatalog

Companyexpense AB

Companyexpense AB

C:30

77123 Ludvika
Sweden
www.findity.com

Companyexpense
Förenklar Expense Management
Utlägg | Körjournal | Traktamente | Företagskort

Nya generationens Expense Management som hanterar alla typer av kvitton och reseräkningar. En automatiserad, självlärande och digital tjänst. Integrerad med företagskort, elektronisk körjournal och alla bokförings- och lönesystem. Allt på ett ställe!

Companyexpense är ett dotterbolag till Findity AB som är ledande inom digitala kvitton och kringliggande tjänster.

Produkter