Utställarkatalog

OCT Arkiv AB

OCT Arkiv AB

C:20

16353 SPÅNGA
Sweden
www.oct.se

Vi på OCT Arkiv AB är en utav Sveriges ledande och största aktörer på marknaden avseende dokumenthanteringstjänster. I över 20 års tid har vi arbetat med alla typer av företag och organisationer som har ett behov av extern arkivering. Vi är rikstäckande och hos oss arkiverar allt ifrån små enmansbolag till världens största koncerner, banker, läkemedelsbolag och företag som kräver hög sekretess.

Vår dokumenthanteringstjänst innehar sträng bevakning och sekretess, och vi uppfyller alla lagar, regler och krav som ställs på oss som arkivleverantör.

Vi gör årligen kundundersökningar som påvisar att vi har otroligt nöjda kunder!

Produkter