Utställarkatalog

FAR

FAR

E:14

11382 STOCKHOLM
Sweden
www.far.se

FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.
Vi utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information.
Våra medlemmar, cirka 5 300, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skatterådgivare och lönekonsulter.
Vi arbetar både nationellt och internationellt och utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.
FAR är den ledande leverantören av kompetensutveckling inom revision, redovisning, skatt, controlling, juridik och finansmarknad.
Visionen är "Steget före när förtroende räknas"​ och uppdraget är att hjälpa branschen göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker genom utveckling av god yrkessed, kompetensutveckling och opinionsbildning.

Produkter