Redovisningsbranschen har goda förutsättningar för AI

Redovisningsbranschen har goda förutsättningar för AI

Artificiell Intelligens, eller AI, har varit ett buzzword ganska länge men det är väl först det senaste året som vanliga människor börjat märka av konkreta tillämpningar i form av Apples Siri, Googles assistent och chattbottar för automatiserad kundtjänst för att nämna några exempel. 

I redovisningsbranschen har ännu inte några större AI-projekt genomförts, även om det sannolikt jobbas intensivt på många håll. Branschen har nämligen extremt goda förutsättningar att använda AI för att på olika sätt effektivisera och höja kvaliteten både i interna processer och i redovisningsuppdragen.

En redovisningsbyrå sitter på stora mängder data, vilket är en grundförutsättning för att framgångsrikt driva AI-projekt. Informationen är dessutom väl struktruerad och universell. Det betyder att det finns bra förutsättningar för jämförelser mellan olika företag men även jämförelser över tid, mellan enheter osv i det enskilda kundföretaget.

Även när det gäller efterlevnaden av lagar på redovisningsområdet kan AI fylla en viktig funktion. Det AI-stödda systemet kan varna när det finns risk för att företaget är på väg mot kritiska nivåer som kräver någon form av åtgärd, exempelvis upprätta kontrollbalansräkning.  Ett annat exempel kan vara att systemet upptäcker onormala kassatransaktioner och eventuella förbjudna lån. Listan kan göras lång.

En ytterligare AI-fördel för redovisningsbranschen, förutom stora mängder strukturerad data och lagstadgade ramar, är att digitaliseringen redan är relativt långt driven. Det innebär att merparten data är digitaliserad och därmed maskinläsbar. Den delen av jobbet är oftast gjord. 

Det ska bli spännande att se hur AI kommer att användas i branschen – kanske får vi se en bokförings-Siri inom kort?

Jag och min kollega Henry Arousell, CTO, kommer att utveckla de här tankarna under seminariet ”AI-stöd vid rådgivningen för redovisningskonsulter och företagsrådgivare”. Välkommen till sal M2 torsdag 26 september kl 12:15!

Björn Lundén Information

Ulf Bokelund Svensson,
VD, Björn Lundén Information