Ny regering = nya skatteregler!

Ny regering = nya skatteregler!

Sedan några månader tillbaka är ordningen återställd och vi har en ny regering på plats. Den nya regeringen, med stöd av Centerpartiet och Liberalerna, träffade det så kallade januariavtalet med 73 punkter för de kommande fyra åren. En del av dessa är skarpa förslag och i vissa fall ska frågan utredas vidare. Flera av dessa punkter har koppling till skatteområdet och vissa kommer att föreslås i olika propositioner under 2019. Nedan följer några av de nya reglerna som är på gång.

 

Ändrade regler för generationsskiften i fåmansföretag från 1 juli
Samma skatteregler ska gälla när aktierna i ett fåmansföretag överlåts till en närstående som vid en försäljning till utomstående. Samtidigt justeras reglerna så att 3:12-reglerna tillämpas även när samma eller likartad verksamhet bedrivs i ett indirekt ägt företag.

 

Sänkt skatt på arbete och istället grön skatteväxling
Värnskatten tas bort 1 januari 2020 och höjda miljöskatter införs som växlas mot sänkt skatt på arbete och företagande.

 

Ny nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga från 1 augusti
Lägre arbetsgivaravgifter på ersättning till ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år. Avgifterna sätts ned så att endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas på ersättningar upp till 25.000 kronor per månad. De lägre avgifterna föreslås gälla löner som betalas ut efter den 31 juli 2019.

 

Sex procents moms på elektroniska publikationer
Momsen för elektroniska publikationer sänks till sex procent. Det innebär att momsen sänks på produkter som tillhandhålls elektroniskt och som motsvarar böcker, tidningar, tidskrifter och andra liknande produkter som redan idag beskattas med sex procent. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

 

Högre beloppsgräns och fler tjänster ska omfattas av RUT-avdrag
Taket för RUT-avdrag höjs till 50.000 kronor per person och beskattningsår. Den nya beloppsgränsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019 men ska gälla för hela 2019. Vidare vill regeringen att fler tjänster ska omfattas av RUT-avdraget i form av tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster.

 

Skatten på uppskovsbelopp med kapitalvinst ska tas bort
Har du ett uppskov med kapitalvinsten på en tidigare ägd bostad betalar du idag en årlig skatt på uppskovsbeloppet. Regeringens ambition är att denna ska slopas under mandatperioden. 

 

Kom gärna och lyssna på Wolters Kluwers seminarier om de senaste skattenyheterna under mässdagarna på Ekonomi & Företag.

Jan-Erik, Wolters Kluwer

Jan-Erik Persson
Skattejurist, Wolters Kluwer