Från administratör till rådgivare inom lön

Från administratör till rådgivare inom lön

Digitaliseringen är på ingång vare sig man vill det eller inte. Därför bör du också välkomna den.

Många branscher har redan påbörjat sin digitaliseringsresa. Yrkesrollerna redovisningskonsult och lönekonsult blir båda allt mer konsultativa samtidigt som efterfrågan på kompetens ökar. Den genomgående trenden är att de repetitiva uppgifterna överlåts till AI och fokus läggs på kundmöte och konsultation. 

I takt med att den digitala acceptansen i samhället ständigt ökar, dyker allt fler och förenklade lösningar upp på marknaden. Tänk bara på hur den teknologiska utvecklingen har hjälpt oss i våra dagliga liv: t.ex. betalar du idag antagligen dina räkningar via mobilen eller internet och behöver inte gå till ett fysiskt bankkontor för detta. Istället tar du antagligen kontakt med din bank endast när du behöver hjälp med investeringar, fondplaceringar eller andra uppgifter av mer rådgivande natur.

Det är inte bara samhället i stort som kontinuerligt genomgår digitala utvecklingar, även löne- och redovisningsbranschen är i ständig utveckling och drivs i mångt och mycket av digitalisering, standardisering och automatisering. Den digitala utvecklingen beror på flera faktorer varav en är att den digitala acceptansen i samhället ständigt ökar. Andra faktorer härleds både från generationsskiften och förenklade, men framförallt mer användarvänliga system.

Dessutom kommer allt mer av det manuella arbetet att kunna ersättas av högteknologiska system framöver. Men än behöver du inte oroa dig för att bli arbetslös! Det finns mycket att vinna på att istället utveckla din affärsmodell och skifta fokus från den traditionella rollen som administratör, för att istället övergå till att bli rådgivare åt dina kunder. 

Som lönerådgivare kan du erbjuda dina kunder lösningar som hjälper dem med löneadministrationen. Det kan t.ex. handla om att ge råd om lagstiftning eller mer specifika frågor som rör skatteavdrag eller kollektivavtal. Andra problem kan vara att det tar alldeles för lång tid att genomföra en lönekörning eller kanske innebär den nuvarande lösningen alldeles för mycket manuellt arbete för löneavdelningen. Kanske vill kunden även automatisera processerna mer och samtidigt arbeta med AI. Olika system erbjuder olika lösningar, och som rådgivare är det din uppgift att hitta den lösning som passar din kund bäst.

Två andra exempel på rådgivarroller inkluderar Appar och HR. I dessa roller kan du välja att specialisera dig inom en bransch eller att arbeta inom flera. Som rådgivare hittar du de bästa lösningarna åt dina kunders problem, vare sig det handlar om tidsregistrering eller de juridiska aspekterna kring kontraktsskapande.

Björn Bylund

Björn Bylund,
C
ountry Manager, Nmbrs