Får du rådgivning från din redovisningsbyrå?

Får du rådgivning från din redovisningsbyrå?

Var tredje redovisningsbyrå i Sverige lägger mer tid på rådgivning i dag än för två år sedan. Ännu fler tror att efterfrågan på rådgivning kommer att fortsätta öka. Samtidigt har varannan byrå inte vidtagit några åtgärder för att möta utvecklingen, visar en kundundersökning från Visma.

– Redovisningskonsulter kan vara rådgivare som hjälper småföretagare att växa och nå sina mål. Därför är det välkommet att småföretagare efterfrågar allt mer rådgivning, och att byråerna blir bättre på att erbjuda det, säger Jan Söderqvist, Vismas branschexpert inom redovisning och revision.

“Rådgivning” kan vara allt från att sätta en tydlig kontoplan till att göra prognoser och budgetar för att nå företagarens specifika mål. Det behöver inte så vara avancerat. En professionell ekonom som har tid och lust för dig och ditt företag, kan förmodligen hjälpa till på ett helt annat sätt än familjemedlemmar och företagarvänner. 

För att konsulten ska hinna med att få in även rådgivning i yrkesrollen så måste de låta tekniken ta över en del av arbetet - automatisera delar av redovisningen och också låta företagare som vill sköta en del själva.

Undersökningen bland svenska redovisningsbyråer visar att var tredje byrå, 33 procent, lägger mer tid på rådgivning till sina kunder i dag än för två år sedan. Totalt 41 procent tror att de kommer lägga ännu mer tid på rådgivning de kommande två åren. Samtidigt har varannan byrå, 49 procent, inte vidtagit några åtgärder för att för att hänga med i omställningen mot allt mer rådgivning.

Bara var femte byrå, 21 procent, svarar att den är helt och hållet rustad för att möta trenden inom redovisningsbranschen med ökad rådgivning.

Så kickstartar du rådgivningen i din redovisningsbyrå

10 frågor att ställa till din redovisningskonsult redan idag

Jan Söderqvist Visma

Jan Söderqvist,
Branschexpert inom redovisning på Visma Spcs

 

Om undersökningen
Undersökningen om redovisningskonsulternas syn på branschens framtid genomfördes via e-post till cirka 3 000 redovisningskonsulter mellan den 8 och 29 oktober 2018. Sammanlagt 302 redovisningskonsulter svarade på frågorna nedan:

Ser du dig som en ekonomisk rådgivare till dina kunder?

92 procent av redovisningskonsulterna svarade ja.

8 procent svarade nej.

Lägger ni mer eller mindre tid på rådgivning jämfört med för två år sedan?

33 procent svarade något mer eller mycket mer.

56 procent svarade oförändrat.

10 procent svarade något mindre eller mycket mindre.

Tror du att ni kommer att lägga mer eller mindre tid på rådgivning de kommande två åren?

41 procent svarade något mer eller mycket mer.

44 procent svarade oförändrat.

11 procent svarade något mindre eller mycket mindre.

Är byrån rustad för att möta en utveckling med mer rådgivning?

21 procent svarade ja, helt och hållet.

54 procent svarade ja, till viss del.

25 procent svarade nej.

Har ni vidtagit några särskilda åtgärder för att möta utvecklingen?

49 procent svarade nej.

33 procent svarade att de kompetensutvecklat befintlig personal.

25 procent svarade att de digitaliserat och automatiserat arbetsprocesser.

13 procent svarade att de sett över och uppdaterat affärsmodellen.

9 procent svarade att de uppdaterat kunderbjudandet med nya tjänster.