Anmälan

Föranmäl dig nu och slipp köa i entrén

För att ditt besök på Ekonomi & Företag ska gå smidigt hela vägen rekommenderar vi att du föranmäler dig nedan. Anmälan och besöket är kostnadsfritt
Välkommen till Kistamässan den 25-26 september!

Utställare
Visma
Föreläsning
People
Talk
Korv Hogia
Svante