27 september

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
26 - 27/09/2018

27 september

Torsdag | 9:15-10:45 | M6 | WORKSHOP

Jobba smartare, inte hårdare!

Pontus Axelsson | Managementkonsult och certifierad GTD trainer, Centigo

Vi har alla varit med om en situation där vi haft totalt fokus på en uppgift, där tiden bara försvunnit och den sköna känslan av att få saker gjort infunnit sig. Men vi har också varit med om den motsatta upplevelsen, där vi känner oss överkörda, energilösa och där känslan av uppgivenhet är påtaglig.

GTD-metodiken ger en grundlig förståelse för hur du kan ta dig till din produktiva upplevelse och stanna där länge. Under workshoppen kommer du få testa på några grundläggande delar av metodiken men även få praktiska tipps på hur du bör hantera alla småsaker som dyker upp, hur du hanterar din epost på ett effektivt sätt och hur du gör med alla saker som kanske ska göras.

GTD är världens mest använda metodik för personlig produktivitet. Upptäck vad metodiken kan göra för ditt välbefinnande och professionella karriär!

 

 

Torsdag | 09:30-10:15 | M2

talare

Mer info kommer inom kort!

Mer information kommer snart!

Torsdag | 9:45-10:30 | M1

Cesar

Hur ska min redovisningsbyrå använda ny teknik för att leverera kundvärde?

Cesar Nilsson | Chief Product Officer, Fortnox

Hur bör byrån se på teknik och hur ska man förhålla sig till den idag och framåt? Nya förutsättningar för Sveriges företagare skapas hela tiden och nya lösningar för kunden likaså. Hur kan byrån vara både leverantören och katalysatorn av dessa effektiva lösningar och verkligen optimera kundvärdet?

Torsdag | 10:45-11:30 | M1

 

Skattetips inför årsskiftet för företagare

Irini Kallides & Jan-Erik Persson | Skattejurister, Wolters Kluwer

Är du egenföretagare är det hög tid att upprätta ett provbokslut för att se vilka åtgärder du behöver vidta före årsskiftet för att uppnå bästa skatteeffekt. För delägare i fåmansföretag är det viktigt att ta ut rätt lön för att maximera sitt gränsbelopp. Vi tittar närmare på vad du som företagare behöver tänka närmare på inför ett årsskifte. 

Torsdag | 10:45-11:30 | M2

Redovisningsbyrå 3.0 – hur du digitaliserar din byrå

Ulf Bokelund Svensson | VD, Björn Lundén Information

Redovisningsbranschen, som under lång tid varit ganska oföränderlig, är en av de branscher där förändringens vindar blåser starkast. Men hur långt har digitaliseringen nått, och hur påverkar den branschen, redovisningsbyråerna och kunderna? Och vad kan du som redovisningsbyrå lära och dra nytta av från branschens digitaliseringsresa så här långt? Här gör vi en utblick och tittar på några goda exempel som kan ge dig värdefulla insikter inför det fortsatta arbetet med att utveckla din redovisningsbyrå. 

Ulf Bokelund Svensson är VD på Björn Lundén Information och har i flera decennier följt utvecklingen i redovisningsbranschen.

Torsdag | 12:00-13:30 | M6 | WORKSHOP

Info kommer inom kort!

Mer information kommer snart!

 

Torsdag | 12:00-12:45 | M2

Victoria
Linda

Effektiv Onboarding/Offboarding är lönsam och stärker ditt employer brand

Victoria Ödlund | HR-expert & Linda Schweitz | Affärsområdeschef HR, Tholin & Larsson

Många företag slåss idag om samma talanger. En allt högre personalomsättning kräver vässade processer inom både on- och offboarding! Så behåller du de nyanställda talangerna och säkerställer goda avslut.

Med en systematisk onboarding kan du som arbetsgivare få nyanställda att känna sig väl mottagna. En lyckad process gör även att den nya medarbetaren känner sig trygg i sin nya roll, vilket ger förutsättningar för att snabbare kunna börja leverera värde till företaget.

Ostrukturerad offboarding kan ge oönskade ekonomiska konsekvenser, störningar i verksamheten och kvalitetstapp. Avslutet präglar till stor del den uppfattning medarbetaren bär med sig; en lyckad process stärker ditt arbetsgivarvarumärke och ökar därigenom din attraktionskraft.

Torsdag | 13:30-14:30 | M2

talare

Mer info kommer inom kort

Mer information kommer snart!

Torsdag | 14:15-15:45 | M6

Mer info kommer inom kort

Mer information kommer snart!

Torsdag | 14:45-15:30 | M1

Högaktuellt inom lön

Zennie Sjölund | Branschansvarig lön, Srf konsulterna & Catrine Dahl | Utbildningsansvarig lön, Srf konsulterna

Lönenördarna Zennie Sjölund och Catrine Dahl uppdaterar oss kring högaktuella branschfrågor som särskilt berör dig som är verksam inom löneområdet. Mer information kommer.

Torsdag | 14:45-15:30 | M2

Hampus

Bindande avtal eller ej - Skäms inte över att vara överens

En avtalsrättsguide för dig som företagare

Hampus Löwstedt | Legal Counsel/Jurist, Företagarna

Affärer vill inte göras tungrodda. Därför sluts många företagares avtal genom ett klassiskt handslag. När det väl uppstår en dispyt mellan avtalsparterna senare i affärsrelationen, så är det ofta för att det finns oklarheter kring vad som faktiskt har avtalats. Hampus Löwstedt, jurist på Företagarnas Rådgivning, kommer under denna föreläsning gå igenom grundläggande juridik kring hur avtal sluts, och hur gammal mossig lagstiftning från 1915, faktiskt passar utmärkt för att teckna bindande avtal genom dagens mailkonversationer, och för att tydliggöra avtalsinnehållet. För att illustrera hur företagare å andra sidan kan bestrida t.ex. betalningsansvar genom att åberopa att ett avtal inte alls har slutits, eller att det är ogiltigt, tas olika typer av faktura/avtalsbedrägerier upp som exempel.

 

 

Tider för våra utställare

Torsdag | 12:30-12:55 | Utställarscen

Karriär inom redovisning

Marie Bergman | Auktoriserad Redovisningskonsult och kvalitetschef, Srf konsulterna

För dig som är redovisningskonsult, redovisningsassistent, redovisningsekonom och så vidare, är auktorisationen en kvalitetsstämpel som bekräftar din kompetens. Ur ett employer branding-perspektiv är auktorisationen en möjlighet som lyfter varumärket. För företagen är auktorisationen en kvalitetssäkring om att redovisningstjänsterna utförs med hög kvalitet. Som kompetent, engagerad affärspartner och ekonomisk rådgivare skapar du stor kundnytta i svenskt näringsliv.

Torsdag | 13:30-13:55 | Utställarscen

talare

Centsoft

Mer information kommer snart!

Torsdag | 14:00-14:25 | Utställarscen

Karriär inom lön

Catrine Dahl | Auktoriserad Lönekonsult och utbildningsansvarig lön, Srf konsulterna

Srf konsulterna är den ledande branschorganisationen inom lön. Vi auktoriserar lönekonsulter vilket också är en karriärmöjlighet för den som är verksam inom lön. Genom auktorisationen får din yrkesroll en tydlig kvalitetsstämpel och du själv får en tydlig status som bekräftar din kompetens mot marknaden. Ur ett employer branding-perspektiv är auktorisationen en möjlighet som lyfter ditt varumärke. För företagsledningen är auktorisationen en kvalitetssäkring om att redovisningstjänsterna utförs med hög kvalitet. Catrine Dahl, Auktoriserad Lönekonsult, berättar vad som krävs och hur det går till att göra karriär som auktoriserad inom lön.

Detta är ett preliminärt program som kan komma att ändras