Varför ställa ut på mässa

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
26 - 27/09/2018

Varför ställa ut på mässa

Vi på Finago vill gärna nå ut till så många nya potentiella kunder som möjligt, vilket är en utmaning då dygnet har alldeles för få timmar. Att åka runt till befintliga och potentiella kunder är väldigt tidskrävande, men en väldigt viktig del i vårt arbete. Vi vill gärna få en personlig kontakt med kunden för att kunna erbjuda rätt verktyg för att underlätta arbetet och göra kostnadsbesparingar för kunden.

Lösningen för oss blev att medverka på mässan för att nå ut till flera under några dagar för att kunna visa vårt molnbaserade bokföringsprogram Procountor och dess många fördelar. Efter det initiala mötet har vi sedan möjlighet att boka in ett nytt möte för att i lugn och ro föra ytterligare diskussioner. Resultatet blir flera nya kunder och partners samt möjlighet att nå ut med varumärket.

Ulf Thorman, Partner Manager på Finago som säljer digitala bokföringsprogrammet Procountor.