Utställarinformation

Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
26 - 27/09/2018

Material för utställare

Här kan du välja bland ett antal olika storlekar och motiv på banners. Använd gärna dessa i er marknadsföring för att visa era kunder att ni ställer ut på Ekonomi & Företag. Länka dina banners med denna länk för att komma till Ekonomi & Företags hemsida: http://www.easyfairs.com/sv/ekonomi-foeretag-2018/ekonomi-foeretag-2018/ 

Utställarinformation

Information för våra utställare hittar du här

Ekonomi & Företags logga

Svart

E&F logga

Vit

E&F logga vit

250x360

banner
banner

250x240

banner
banner

1250x400

E&F

1200x627

bild
bild

Mailsignatur

nätverka med oss
träffa
välkommen till