easyfairs

Utställarkatalog

Gate Security AB

Gate Security AB

J01

65221 Karlstad
Sweden
www.gatesecurity.se

Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan, från analys och dokumentation till installation, driftsättning och underhåll.

Vi erbjuder fullständiga säkerhetslösningar för kunder med höga säkerhetskrav inom:
Handel
Kommun & landsting
Transport
Logistik
Fotbollsarenor
Bensinstationer mm.

Vi erbjuder marknadsledande larmteknik med trygghets- och säkerhetsprodukter av högsta kvalitet såsom system för:
Kameraövervakning
Varularm
Passersystem
Porttelefoni.

Företaget har rikstäckande försäljnings och serviceorganisation med kontor i Karlstad, Stockholm och Göteborg.

Gate Security är en certifierad anläggarfirma enligt SSF 1061 och har certifierade kameraingenjörer enligt SSF 1069.

För att täcka hela Sverige samarbetar Gate Security med ett antal utvalda partners.

Gate Security finns även i Norge (Gate Security AS) och i Finland (Gate Security OY) med egen försäljning och serviceorganisation

Produkter