easyfairs

Utställarkatalog

Electra Sweden

Electra Sweden

J14

39356 Kalmar
Sweden
www.electra.se

Electra erbjuder ett kassasystem som är ett komplett affärssystem med bland annat beställning, inleverans, fakturering, försäljning, bokföring, inventering, rapporter och provisioner med mera. Electra erbjuder även företag, som är verksamma inom Norden, kvalificerade lösningar inom logistik. Vi vänder oss till företag som förstår värdet av att ha en leverantör som kan erbjuda lösningar inom såväl IT som distribution och reskontrahantering.