easyfairs

Utställarkatalog

SAMI och STIM

SAMI och STIM

L04

11825 STOCKHOLM
Sweden

Upphovsrättsorganisationerna Sami och Stim gör en gemensam utställning för att uppmärksamma värdet av skyddad musik.

Det finns både en affärsnytta och en större nytta med att betala för skyddad musik. Ett medvetet musikval kan påverka både kunder och resultat positivt – samtidigt som man bidrar till det svenska musikundret.

Bra och relevant musik gör att kunder vill spendera mer och att anställda trivs bättre. Enligt en färsk undersökning från HUI Research i samarbete med Soundtrack Your Brand ökade snittförsäljningen i en restaurangkedja med 9,1 procent när man spelade varumärkesanpassad musik i lokalerna. På motsvarande sätt säger 44 procent av de tillfrågade i en undersökning från Demoskop, 2011, att de skulle lämna en offentlig miljö, butik eller liknande om de spelar ”fel” musik.
Att erbjuda riktig musik betalar sig. Riktig musik väcker känslor som i sin tur leder till mätbara resultat. Vare sig det är i form av ökad försäljning eller nöjdare medarbetare så vet vi att en investering i musik stärker varumärket.

Sami, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, ser till att artister och musiker får ersättning när deras musik spelas offentligt. Allt inom ramarna för svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Vi är en medlemsorganisation och samarbetar internationellt med våra motsvarigheter i andra länder.

STIM, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, är en medlemsförening utan vinstintresse som ser till att upphovspersonerna får den ersättning de har rätt till. Stim samarbetar även internationellt med motsvarande organisationer i andra länder. Den som vill spela musik offentligt i sin verksamhet, skriver ett avtal med Stim för att musikskaparna och musikförlagen ska få ersättning när deras verk spelas.