easyfairs

Utställarkatalog

StigFram

StigFram

L05

11454 STOCKHOLM
Sweden
www.stigfram.se

StigFram är ett utvecklingsföretag som utvecklar människor, företag och organisationer till ett mer passionerat intresse för själva kundmötet.

Genom en tydlig beteendeförändring i organisationen skapar vi en synlig servicekultur i företaget vilket ökar lönsamheten och skapar märkbar effekt över tid.
Det finns inga människor som är så utsatta för snabb och skoningslös bedömning som alla som arbetar inom servicebranschen. Varje sekund, varje timme, varje dag året runt kommer betygsättningen omedelbart. Sanningens ögonblick är närvarande hela tiden. Det är i mötet mellan medarbetare och kunder service uppstår. Antingen blir kunden nöjd eller så blir kunden missnöjd.

Vår erfarenhet är att omsorgen om kunden i slutändan resulterar i något väldigt konkret och mätbart, nämligen ökad lönsamhet. Enligt oss börjar allt med mötet och vikten av att leverera mjuka värden. Mötet med kunden blir en avgörande faktor för om kunden blir en återkommande kund eller inte. Medarbetarna är mao budbärare av ditt varumärke och de som ska konvertera besökarantalet till nöjda kunder.

Produkter