easyfairs

Utställarkatalog

Handels

Handels

K11

10642 STOCKHOLM
Sweden

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 157 000 medlemmar. Trots att förbundet fyllde 100 år 2006 är det på många sätt ett ungt förbund: ungefär en fjärdedel av våra medlemmar är under 30 år.

Produkter

Produktnyheter

  • Karriärmöjligheter i handeln

    Handelsanställdas förbund presenterar ny forskning kring karriärmöjligheter i handeln. Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, berättar om en studie där man har undersökt hur chefer och medarbetare i detaljhandeln upplever sin karriär samt vad som är viktigt för dem i arbetslivet. ”Detaljhandeln beskrivs ibland som en genomgångsbransch. Ändå trivs både chefer och medarbetare bra i detaljhandeln. Hur går de här bilderna ihop?”
    Linda Palmetzhofer, Handels 1:e vice förbundsordförande, inleder och avslutar genom att reflektera över Thomas Anderssons studie.

    http://www.easyfairs.com/sv/events_216/butikslever...