easyfairs

Utställarkatalog

Rodeco

Rodeco

J25

59730 ÅTVIDABERG
Sweden
www.rodeco.se

Vi vet hur barn leker och utvecklas

Med över 40 års branscherfarenhet vet vi hur barn leker och hur det påverkar deras utveckling. Ett genomtänkt, kreativt och roligt lekområde utvecklar barnen men även intilliggande affärer och verksamheter. Rodeco levererar mer än en lekplats – vi skapar en plats som tillgodoser barnens behov av fysisk rörelse och mental stimulans. Vår affärsidé är utveckla, tillverka och installera säkra och kreativa lekmiljöer som bidrar till en positiv utveckling för barn och platser världen över. Det gör vi med stor kunskap om barns lek och dess effekter. 
Vår ambition är att det bakom varje attraktiv plats ska finnas en lekanläggning från Rodeco.
Våra ledstjärnor är en trygg och säker lekmiljö
. Vi kan konsten att utforma lekmiljöer som är både roliga och säkra – oavsett om det är på land eller i vattnet.

Säkerhet, kvalitet och design är våra ledord

Hög kvalitet ger hög säkerhet och en trygg lekmiljö för barnen och deras föräldrar. Vi producerar på ett kostnadseffektivt sätt med hög kvalitet och leveransprestanda i fokus. Ett lekområde måste alltid anpassas efter antalet besökare. En hög besöksfrekvens medför ett högt slitage och slitaget påverkar säkerheten. Våra slitstarka produkter är av mycket bra kvalitet. Det skapar både hög säkerhet och bidrar till att lekområdet håller sig snyggt och fräscht.

Vi levererar kreativa och unika lösningar som utgår från dina behov och tillgodoser dina önskemål. När vi konstruerar våra lekmiljöer strävar vi efter att skapa balans mellan säkerhet och utmaning. Dessutom tar vi alltid hänsyn till de regler, standarder och direktiv som gäller.
Service och personligt bemötande


Vi har en direkt och personlig kontakt med våra kunder eftersom det ger ett nära och smidigt samarbete. Vi finns med hela vägen under projektet - från idé till färdig installation – det ger både hög tillgänglighet och servicenivå.


Plats för lek och utveckling – världen över


Rodeco är ett internationellt men samtidigt personligt företag med basen i Sverige. Vårt huvudkontor och tillverkning finns i centrala Åtvidaberg, Östergötland. Härifrån levererar vi helhetslösningar för lekplatser och lekmiljöer, framför allt till europeiska länder men även resten av världen. Några av våra kunder är IKEA Centre Group, Royal Caribbean Cruise Line, McDonalds, Euronics, Lindvallen i Sälen, Idre, CenterParks och många fler.

Lekanläggningar som vi levererat ute i världen:

Ancona, Italien
Dharhan, Saudi Arabien
Grenoble, Frankrike
St. Petersburg, Ryssland
Port Lodz, PolenProdukter