easyfairs

Utställarkatalog

Bumbee Labs AB

Bumbee Labs AB

J16

10395 STOCKHOLM
Sweden
www.bumbeelabs.com

Bumbee Labs unika besöksflödesdata gör det möjligt att få en inblick i hur besökare och kunder rör sig i och utanför butiken. Våra data och analysverktyg ger på ett helt nytt sätt en visuell bild över faktiska besöksflöden i butiken. Med vår egen hårdvara och molnbaserade tjänster erbjuds hög tillförlitlighet och noggrannhet ner till en meter. Vårt gränssnitt presenterar besöksdata som antal besök, besökslängder, gångstråk, zonanalys och fördjupade analyser. Med våra Store Performance tjänster hjälper vi butiker att närma sig OMNI landskapet. Låt vår framtidssäkra lösning optimera din stadsplanering.

Kom och lyssna på oss:
Hur Big Data adderar värde för den fysiska butiken, Scen 3 kl 10:30 den 11 maj.