easyfairs

Utställarkatalog

Fdt-System AB

Fdt-System AB

J06

97233 Luleå
Sverige
www.fdt.se

FDT är en helhetsleverantör av affärs- och butiksdatasystem till företag, kedjor och fristående butiker. FDT utvecklar sin programvara själva och har idag ca 2 000 företag som kunder. Sedan 2014 är FDT ett helägt dotterbolag till Sveriges största vitvarukedja ELON Group AB