easyfairs

Utställarkatalog

CLVR Works

CLVR Works

D13

43139 MÖLNDAL
Sweden
www.clvrworks.com

CLVR Works är ett svenskt konsult- och produktionsbolag inom VR (virtual reality). Bolaget arbetar med välkända varumärken världen över i syfte att tillgängliggöra VR-mediet för fler, såväl privatpersoner som företag. De huvudsakliga fokusområdena är marknadsföring, utbildning, B2B-applikationer och e-sport.

Vi föreläser ofta i ledande forum för att sprida både kunskap och inspiration om hur VR kan användas idag och i framtiden.