easyfairs

Utställarkatalog

InsightOne

InsightOne

B16a

11151 STOCKHOLM
Sweden
www.insightone.se

Vi är ett nordiskt kunskapsföretag specialiserade på datadrivna kundinsikter, med mer än 250st B2C kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vår passion är att hjälpa våra kunder att få insikter om kunder och marknaden så att deras kommunikation kan nå ut, beröra, engagera och skapa mätbara effekter.

Våra värdefulla insikter ger dina prospekterings- och CRM-processer mer kraft. Vi hjälper dig att hitta rätt målgrupper och ger dig insikt i deras attityder, beteenden och mediekonsumtion. Med hjälp av Mosaic ™ G5 kan vi förse dig med en nyanserad och heltäckande bild av dina kunders sociodemografi, livsstil, köpbeteende och värderingar. Insikterna ger dig möjligheten att personalisera det du vill säga till dina kunder och din marknad, överträffa deras förväntningar och göra relationen levande.

Produkter