easyfairs

Utställarkatalog

Softgear AB

Softgear AB

B04

72130 Västerås
Sweden

Med djup affärsförståelse levererar Softgear strategi, affärsutveckling och lösningsförslag för att nå affärs-, verksamhets- och kommunikationsmål. Hos oss möter du en sammansvetsad enhet bestående av affärsutvecklare, strateger och några av de mest erfarna koncept- och webbutvecklarna inom e-handel, interactive 3D, applikationsutveckling, e-tjänster och andra IT-stöd. Vi förstår att vår teknik används av människor. För oss har inte tekniken något självändamål utan finns där bara om den stödjer er i processen att nå era mål.
På Softgear strävar vi alltid efter att vara en innovativ partner med konkreta rekommendationer.