easyfairs

Utställarkatalog

Kilenkrysset

Kilenkrysset

B22

64547 Strängnäs
Sweden
www.kilenkrysset.se

Kilenkrysset är en företagsgrupp med ett 100-tal bolag
som bedriver byggverksamhet och fastighetsförvaltning.

Vår affärsidé är att ”bygga, äga och förvalta”.

Vår ledstjärna "Ett handslag ska räcka", illustrerar på ett bra sätt vårt företag.
Du som kommer i kontakt med oss på Kilenkrysset ska känna att du är i goda händer, oavsett om du är hyresgäst, markägare, myndighetspersonal eller bara vanlig besökare.

På vår affärs-och fastighetsutvecklingsavdelning arbetar vi aktivt med förvaltning av Kilenkryssets markinnehav.
Hos oss handläggs markköp, detaljplaneärenden, markförsäljningar och fastighetsrättsliga frågor såsom arrende, servitut etc.

Vi har detaljplanelagd mark för etablering i bl.a. Enköping, Eskilstuna, Kungsängen, Nykvarn, Rosersberg, Staffanstorp, Strängnäs och Södertälje.Produkter