easyfairs

Utställarkatalog

GEPOSIT

GEPOSIT

A09

10425 Stockholm
Sweden
www.geposit.se

Geposit säkerställer att du arbetar med korrekta adresser och att du hanterar din områdesindelning optimalt.

Valid - adresskontroll och -rättning via API eller batchvis
Atlas - karttjänst för visualisering av intressepunkter och områden, samt ytterligare information som demografisk information och företagsinformation

Produkter