easyfairs

Utställarkatalog

Falk Ruter

Falk Ruter

B01a

31144 FALKENBERG
Sweden
www.falkgraphic.se

Falk Ruter hjälper annonsören att öka responsen från sina kunder, minska kontaktkostnaden och öka konverteringsgraden till köp. Den huvudsakliga mediekanalen är tryckt DR, i samspel med andra kanaler inom DM.
Välkommen att testa oss!