easyfairs

Utställarkatalog

Boxon AB

Boxon AB

C02

25464 Helsingborg
Sweden
www.boxon.se

Boxon är ett av Nordens ledande förpacknings- och märkningsföretag med tre starka affärsområden som bygger vår verksamhet. Boxon Pak erbjuder lönsamma förpackningslösningar och automationslösningar, Boxon Systems är specialister på etiketter och intelligent märkning och Boxon Bulk med säte i Tyskland där skräddarsydd kvalitet sys in i stora säckar för bulkhantering

Produkter