easyfairs

Utställarkatalog

Stora Enso Packaging AB

Stora Enso Packaging AB

E08

83188 Östersund
Sweden
www.storaenso.com

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material.

Produkter