Seminarier Torsdag

MalmöMässan
Malmö, Sverige
26 - 27/04/2017

Seminarier torsdag

Programmet uppdateras kontinuerligt. Se onsdagens seminarieprogram här. 

Scen 1


08.30

Mats Emborg, Betongindustri

Mats

Industriell byggande

Det resoneras kring de potentialer som finns till ett steg mot ännu högre grad av industrialisering av det platsgjutna betongbyggandet. Viktigt är då att kunskaper tas fram om betongmaterialet och hur det utnyttjas optimalt i byggprocessen. Det gäller bland annat att integrera befintliga IT system med bygg- och materialteknik i ett Lean Construction koncept.  Redovisning sker kring ett antal satsningar just nu inom forskning och utveckling i tvärvetenskaplig miljö i Sverige. I sina två roller som professor vid Luleå Tekniska Universitet och forskningschef vid Betongindustri AB kombinerar Mats Emborg grundläggande och tillämpad forskning om betongmaterialet och dess användning med utveckling och implementering av den nya tekniken. 


09.30

Ulf Antonsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Ulf

Funktionsprovning av tätskiktsystem för våtutrymmen 2016

Under många år har vi i Sverige lagt ner både tid och pengar på att förebygga skador i våtutrymmen. Trots det är vattenskador fortfarande den vanligaste skadan i bostäder. Alla dessa skador beräknas kosta samhället mellan 6 och 10 miljarder kronor – varje år. Utan den förebyggande information som bland annat vi i försäkringsbranschen arbetar med, hade skadorna med största sannolikhet varit ännu fler och ännu mer omfattande. Med de här tätskiktstesterna hoppas vi kunna påverka branschen till att ta fram bättre och säkrare tätskiktsystem som gynnar både konsumenten, entreprenören och klimatet. Hör presentationen av detta omfattande projekt på Bygg & VVS-mässan. 


10.30


11.30

Jenny Grahn, Skatteverket

Ny lag för sund konkurrens


12.30

Steffen Nerdal, SmartDok

Steffen

Från papper och penna till App

”Att använda sig av digital datainsamling för att få de uppgifter som finns ute på fältet snabbt och sammanställt. Korta ner tiden mellan producerad timmer till fakturerad timme”.


13.30

Anders Book, Via Medici

Anders

Låt hjärtat vara med

ViaMedicis utbildare, Anders Book, verksam i ambulanssjukvården talar om varför kunskaper i hjärt- och lungräddning samt tillgång till hjärtstartade är avgörande faktorer för att överleva ett hjärtstopp. Med stor vana och lättsam ton framför dessa livräddare sitt budskap som inte kommer att lämna dig oberörd. 


14.30

Fredrik Sjöbeck, VD Prime/Geometra

Fredrik

Bygg o IT – hand i hand

Digitalisering kan ta sig många olika former. Från penna och papper till Excel-ark, eller augmented reality till självkörande maskiner. Vi utforskar och pratar kring olika scenarion där bygg och IT går hand i hand med varandra i modern tid och vad som framtiden kanske har att visa oss.


15.00

Klara Svensson, Boxningsproffs

Klara

Klara The Swedish Princess Svensson

”Resan från 14 år 55 kg med tandställning till 66 kg muskler och världselit i en av de tuffaste brancherna som finns, proffsboxning.” Klaras berättelse om kampen i ringen, träning och uppladdning. Hur man kan arbeta med sig själv för att utvecklas och prestera på sin absoluta toppnivå. Hur skapar man ny motivation med något som man gjort i flera år? Vad är egentligen tjusningen med att slåss? Det får ni veta & mycket mer.


Scen 2

09.00

Caterina Carreman & Karin Höglund, Foyen

cat-carin

Mark & Miljörätt - Juridiska utmaningar- buller – en rätt komplicerad fråga 

Regelsystemet om byggande och tillstånd – var beaktas buller? Vad säger miljöbalken och PBL om trafikbuller? När ska det beaktas? Finns det någon fungerande koppling mellan miljöbalken och PBL?


09.45

Per-Ola Bergqvist, Foyen

Perola

Lagstiftningen om offentlig upphandling 

”Den nya upphandlingslagstiftningen – äntligen på plats – men har det blivit bättre?”


10.30

Per Vestman, Foyen

Pervestman

Entreprenadjuridik  

”Entreprenadrätt i förändring – arbetet med revidering av standardavtalssystemet och HD:s intåg i entreprenadrätten”


11.15

Per-Ola Bergqvist och Per Vestman, Foyen

Perola

Entreprenadjuridik och lagstiftningen om offentlig upphandling

Miljöcertifiering av byggnader – entreprenad- och upphandlingsrättsliga utmaningar


12.00

Jonas Ternström, EEF

Kundanpassade energitjänster


13.00

Mats Persson, Prefekt, Malmö Högskola

Mats

Renovering av miljonprogrammen – hur och effektivt

I både mindre byggnadsföretag och i stora internationella projekt stannar mycket av den kunskap som genereras hos individen. Uppdatera dig och få nya tankar om hur kunskap om byggmetoder kan samlas och spridas på ett effektivt sätt.


14.00

Jan-Olof Dalenbäck, Chalmers

Energianvändning i byggnader


15.00

Ulla Jansson, Skanska Teknologi doktor, Energigruppen

Lönsamma åtgärder vid energieffektiv renovering


Konferensrum: Arkitektur & Konstruktionshalvdagen

TORSDAG, 27/4 Start: 08.30 - Frukost

TORSDAG, 27/4 KL 9.00 - Arkitektur & Konstruktion


Urban Skogmar, Arkitekt SWECO

 

"Ge mig era trötta" tilldelats första pris i idétävlingen Imagine Open Skåne 2030

TORSDAG, 27/4 KL 09.45 - Arkitektur & Konstruktion


Mats Egelius, White ArkitekterHur högt är högt

Handlar om höga bostadshus. Ger en historisk tillbakablick, genomgång av aktuella skyskrapor och svarar på frågan om höga bostadshus kan lösa bostadskrisen.

TORSDAG, 27/4 KL 10.30 - Arkitektur & Konstruktion


Ole Kleppe, BOB

Treet – Bærekraftig byutvikling i praksis!

Flere og flere ønsker å bo i byer. Resultatet blir at byene fortettes, og et av svarene er at vi i fremtiden må bygge høyere enn i dag. Hvordan kan vi bygge høyt og samtidig sikre en bærekraftig byutvikling? Treet er et pilotprosjekt som viser at vi kan bygge høyere, samtidig som vi redusere miljøbelastningene i byen. 

 

 

 

Torsdag, 27/4 KL 11.15 - Arkitektur & Konstruktion


Bengt Dalqvist, BoldArc

Är VR framtiden för arkitekten? 

Kom och lyssna på BoldArc för att höra mer om hur realtidsteknik, VR och AR kan användas inom arkitektur, konstruktion, fastighetsutveckling och byggnation!

Förutom att leverera realtidsupplevelser har BoldArc tagit fram V-Rex, en egen programvara som möjliggör att användaren kan skapa egna realistiska realtidsscener utifrån en 3D-ritning (Revit, ArchiCAD, Sketchup etc.) och 3D-modeller (3ds Max och Maya etc.). Detta innebär att endast genom en knapptryckning kan användaren exportera en 3D-ritning till en realtidsupplevelse som det går att gå runt i, antingen på platt skärm eller i VR samt modifiera egenskaper i det exporterade objektet. BoldArc utvecklar även en AR-produkt inom holografisk teknologi, som innebär att byggnadsritningar och delar av arkitektur och konstruktion kan visualiseras i full 3D i skala 1.1 ute på byggarbetsplatsen.

 

 

TORSDAG, 27/4 KL 12.00 - Arkitektur & Konstruktion


Owe Pettersson, VD PLANTAGONFeeding the City. Building the Future. A unique way of combining urban agriculture, innovative technical solutions and architecture.