Seminarier onsdag

MalmöMässan
Malmö, Sverige
26 - 27/04/2017

Seminarier onsdag 26 april

Programmet uppdateras kontinuerligt. Se torsdagens program här. 

Scen 1

09.15

Andreas Lydig, NCC & Ludvig Emgård, Spotscale

NCC

Hur drönare kan gynna byggbranschen

Tekniken gör det möjligt att på en skärm eller med VR-glasögon visa upp exakt hur en planerad byggnad kommer att se ut på platsen där den ska byggas. Det här underlättar kommunikationen med NCC:s kunder, myndigheter och de som bor och jobbar kring det planerade bygget. Hör mer när NCC och Spotscale föreläser på Bygg & VVS-mässan Syd. 


10.00

Anna Granath Hansson, KTH, Bygg- och fastighetsekonomi

Anna

Hur bygger vi mer för fler? Bostadsbrist och bostadsbyggande i ett europeiskt perspektiv 

Den omfattande bostadsbristen i Sverige har en delvis unik bakgrund i den svenska bostadsmarknaden, men de verktyg som används för att komma till rätta med den är i mångt och mycket de samma som andra europeiska länder använder. Seminariet presenterar flera av de instrument som använts i norra Europa på senare år för att stimulera byggandet för låg- och medelinkomsttagare och drar paralleller till det arbete som nu sker i Sverige. 


11.00

Anders Book, Via Medici

Anders

Låt hjärtat vara med

ViaMedicis utbildare, Anders Book, verksam i ambulanssjukvården talar om varför kunskaper i hjärt- och lungräddning samt tillgång till hjärtstartade är avgörande faktorer för att överleva ett hjärtstopp. Med stor vana och lättsam ton framför dessa livräddare sitt budskap som inte kommer att lämna dig oberörd. 


12.00

Micael Thunberg, Doktorand i bygglogistik, Linköpings universitet

Planering för effektivare bygglogistik 

Planering är A och O för att säkerställa att material och resurser kommer i tid till de aktiviteter där de behövs. Felfria material och resurser i rätt tid och till rätt plats minimerar riskerna att försena och fördyra hela projektet. Micael Thunberg presenterar förslag på hur planering av materialflödet kan fungera och vad effekten kan bli, samt ger exempel från pågående forskningsprojekt gällande effektiv planering av bygglogistiken.


13.00

Maria Brogren, energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier

Nära nollenergikraven på byggnader – Hur blir de och hur kan branschen förbereda sig?

År 2021 ska alla nya byggnader vara så kallade nära-nollenergibyggnader, enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Syftet är att minska energianvändningen i byggnader radikalt och därmed sänka EU:s koldioxidutsläpp. Men vad menas med ”nära noll”? Vad innebär det för förändringar i Boverkets byggregler? Detta kommer att presenteras under föredraget. Vi kommer också att få information om två satsningar för att öka energikompetensen i bygg- och installationsföretagen, nämligen Energibyggare och LÅGAN-programmet.


14.00

Paneldiskussion Bostadsbristen i Syd: NCC; Veidekke, Skanska, Malmö Stadsbyggnadskontor

Paneldiskussion om bostadskrisen i Öresundsregionen

Medverkande: Veidekke: Charlotta Nilsén, NCC: Lousie Palm, Stadsbyggnadskontoret: Marlene Engström, Skanska: Olof Pauli.

Moderator; Anna Granath Hansson, KTH, Bygg- och fastighetsekonomi.


15.00

Kerstin Åkerwall, Miljödirektör Malmö Stad

Kerstin

Framtidens Malmö

Om Malmö stads utmaningar och möjligheter, samt om Agenda 2030-arbetet.


16.00

Conny Svensson, Skatteverket

Conny

Drygt ett år med personalliggare i byggbranschen

Conny Svensson, nationell samordnare för personalliggare på Skatteverket,  summerar och blickar framåt.


17.00

Kennet Andersson, Fotbollslegend

Kennet

Jaget i laget


Scen 2

07.30 Frukostseminarium

Joel Jönsson, Marknadsanalytiker, Prognoscentret

Joel

VVS-branschens utmaningar och möjligheter för ökad energieffektivisering

o   Efterfrågas energieffektiva VVS-system?
o   Installeras energieffektiva VVS-system?
o   I vilken utsträckning ersätts mer energibesparande VVS-produkter med substitut – och varför?
o   Finns branschkompetens och utnyttjas den?
o   Vägar framåt, så ökar vi VVS-sektorns bidrag till ett mer energieffektivt fastighetsbestånd


09.00

Lars Hansson, Expert Energi, hållbarhet, korrosions och avlagrings problematik i vattensystem, Bauer Wt

Lars

Hållbar Energi Renovering i Värmesystem, Tappvattensystem och Kylsystem

Sänk era kostnader, förebygg dyra rörrenoveringar och gör stora besparingar! Med kunderfarenheter sedan 1994 har Bauer PipeJet® kemfria vattenbehandling Energi-Renoverat och Energi Effektiviserat hela rörsystem för uppvärmning, tappvattensystem och kylsystem som efterhand uppnår lägre service-, underhålls- och energikostnader. 


09.30

Trevor Graham, Projektledare Malmö Innovationsarena

Trevor

Malmö Innovationsarena och den omöjliga uppgiften: Hur bygger vi snabba, billiga OCH hållbara bostäder?

Malmö stad är flerfaldigt prisbelönad för arbetet med innovationer i hållbar stadsutveckling. En av satsningarna är Malmö Innovationsarena, ett samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och akademi, som arbetar för att främja innovationer inom hållbar stadsutveckling. Malmö Innovationsarena fokuserar på att skapa innovationer som på ett hållbart sätt kan öka antalet bostäder i Malmö. Trevor Graham leder ett samtal mellan projektet och partners från bygg- och fastighetsbranschen för att reda ut hur vi kan skapa de innovationer som kan besvara frågan alla ställer sig: hur bygger vi snabbt, billigt och hållbart?

Talarna som ska vara på scen under Malmö Stads seminarium;
Trevor Graham, processledare för Malmö Innovationsarena
Kerstin Åkerwall, Miljödirektör Malmö stad
Jenny Holmqvist, Miljöstrateg på MKB
Hjalmar Falck, områdeskoordinator Malmö stad 
Olof Andersson, VD på Fastighets AB Trianon
Jenny Åström, projektledare för Malmö Innovationsarena


10.30

Camilla Liljekow, Green Specialist BREAM Certifiering, Bengt Dahlgren

Camilla

Möjligt att nå Breeam Outstanding

En belysning av resan och erhållna  erfarenheter från Sveriges första färdig byggda Breeam Outstanding kontor. Exempel på hållbara lösningar och vilka effekter det har.


11.30

Christer Olsson, Författare & Inspiratör

Christer

Allt som inte utvecklas, avvecklas, hur är det med ditt ledarskap? 


12.30

Jessika Szyber, Stora Enso Affärsutvecklingschef och Susanne Rudenstam, Chef Sveriges Träbyggnadskansli

Jessika.Susanne

Marknadsöversikt och framtid träbyggnadsindustrin. Fördelarna och möjligheter med att bygga i trä

Kom och lyssna för att få en ökad kunskap om trä som byggmaterial och se hur olika byggsystem skapar förutsättningar för att bygga snabbare, tystare och miljövänligare.

De kommer att berätta om marknadsöversikten av höghus i trä idag och hur framtidsspaningen ser ut. 

Vidare kommer de att visa hur industriellt träbyggande fungerar och vad det ger för fördelar och möjligheter. 
Avslutningsvis kommer de att visa exempel på referensprojekt utförda med hållbara produkter och system. 


13.30

Pär Svensson, Passivhuscentrum Västra Götaland

Pär

"Stjärnhus Stacken" - ett miljonprogramshus som renoveras till internationell Passivhusstandard


14.30

Upphandling som inkluderar arbetsmiljö

Vi kan alla ta ansvar när tjänster upphandlas

Anna Sundén och Viveca Wiberg
Arbetsmiljöverket


15.00

Britta Permats, VD, Svensk Ventilation

Britta

Hur kan bra ventilation spara energi?
Britta Permats, VD, Svensk Ventilation


15.45

Allan Lickander, Certifierad besiktningsman för Utemiljö

Allan

Vikten av att anlita en certifierad besiktningsman även för utemiljön

Allan Lickander, certifierad besiktningsman för utemiljö, visar goda och dåliga exempel på byggprojekt i utemiljön