Hållbarhetshalvdag

MalmöMässan
Malmö, Sverige
26 - 27/04/2017

Halvdagen för Hållbarhet & Ledarskap

Vill du veta mer om hållbarhetsfrågor samt förbättra ditt ledarskap? Välkommen att delta på Bygg & VVS-mässan Syds halvdag för dig med en ledande position inom byggindustrin. 


ONSDAG, 26/4 KL 8.00 - SCEN 2


Joel Jönsson, Marknadsanalytiker, Prognoscentret

VVS-branschens utmaningar och möjligheter för ökad energieffektivisering

o   Efterfrågas energieffektiva VVS-system?

o   Installeras energieffektiva VVS-system?

o   I vilken utsträckning ersätts mer energibesparande VVS-produkter med substitut – och varför?

o   Finns branschkompetens och utnyttjas den?

o   Vägar framåt, så ökar vi VVS-sektorns bidrag till ett mer energieffektivt fastighetsbestånd

ONSDAG, 26/4 KL 9.00 - SCEN 2


Lars Hansson, Expert Energi, hållbarhet, korrosions och avlagrings problematik i vattensystem, Bauer Wt

Hållbar Energi Renovering i Värmesystem, Tappvattensystem och Kylsystem

Sänk era kostnader, förebygg dyra rörrenoveringar och gör stora besparingar! Med kunderfarenheter sedan 1994 har Bauer PipeJet® kemfria vattenbehandling Energi-Renoverat och Energi Effektiviserat hela rörsystem för uppvärmning, tappvattensystem och kylsystem som efterhand uppnår lägre service-, underhålls- och energikostnader. 

ONSDAG, 26/4 KL 9.30 - SCEN 2


Trevor Graham, Projektledare Malmö Innovationsarena

Malmö Innovationsarena och den omöjliga uppgiften: Hur bygger vi snabba, billiga OCH hållbara bostäder?

Malmö stad är flerfaldigt prisbelönad för arbetet med innovationer i hållbar stadsutveckling. En av satsningarna är Malmö Innovationsarena, ett samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och akademi, som arbetar för att främja innovationer inom hållbar stadsutveckling. Malmö Innovationsarena fokuserar på att skapa innovationer som på ett hållbart sätt kan öka antalet bostäder i Malmö. Trevor Graham leder ett samtal mellan projektet och partners från bygg- och fastighetsbranschen för att reda ut hur vi kan skapa de innovationer som kan besvara frågan alla ställer sig: hur bygger vi snabbt, billigt och hållbart?

ONSDAG, 26/4 KL 10.30 - SCEN 2


Camilla Liljekow, Green Specialist BREAM Certifiering, Bengt Dahlgren

Möjligt att nå Breeam Outstanding
En belysning av resan och erhållna  erfarenheter från Sveriges första färdig byggda Breeam Outstanding kontor. Exempel på hållbara lösningar och vilka effekter det har.

ONSDAG, 26/4 KL 11.30 - SCEN 2


Christer Olsson, Inspiratör & Författare


Allt som inte utvecklas, avvecklas, hur är det med ditt ledarskap?