Artiklar & intervjuer

MalmöMässan
Malmö, Sverige
26 - 27/04/2017

Intervjuer med Bygg & VVS-mässans talare

Intervju: Klara Svensson

Sveriges boxningsdrottning

Intervju: Anders Book, ViaMedici

När olyckan är framme

Intervju: Conny Svensson, Skatteverket

Skatteverkets kontroller av byggarbetsplatser ökar!

Intervju: Joel Jönsson, Prognoscentrum

VVS-branschens utmaningar och möjligheter för ökad energieffektivisering

Video: Trevor Graham, Malmö Innovationsarena

Malmö Innovationsarena och den omöjliga uppgiften: Hur bygger vi snabba, billiga OCH hållbara bostäder? 

Video: Mats Egelius, White Arkitekter

Vad ska man tänka på när man bygger högt? Mats föreläser på halvdagen Arkitektur & Konstruktion på Bygg & VVS-mässan Syd, se videon för att höra om vad han kommer att lära dig på mässan.

Intervju: Möjligt att nå Breeam Outstanding

Läs Camillas lärdomar från Sveriges första färdig byggda Breeam Outstanding kontor och fördelarna med Breeam Outstanding. 

Intervju: Våtutrymmen med en högre grad av vattenskadesäkerhet

Läs om projektet  om att bygga våtutrymmen med en högre grad av vattenskadesäkerhet som gjorts av Länsförsäkringar och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Se intervju

Intervju: Malmö stad om framtida Hållbarhet & samhällsplanering

Läs om vad Kerstin Åkerwall, Miljödirektör på MILJÖFÖRVALTNINGEN, säger om utmaningarna och möjligheterna med klimatfrågan och energifrågan i Malmö stad.  

Intervju: Plantagon

VERTIKAL ODLING I STÄDER - VISION ELLER VERKLIGHET? År 2050 bor 70% av jordens befolkning i städer. Befolkningsmängden kommer att öka med 3 miljarder. 2016 används redan 80% av den åkermark vi har tillgänglig, globalt. 

Se intervju

Intervju: Foyen

 
De offentliga upphandlingarna av byggentreprenader utgör en betydande del av de bygginvesteringar som görs och för vissa delar av branschen utgör de offentliga beställningarna den absoluta majoriteten av investeringarna.  

Intervju: Derome

70 år som företag! Det firade Derome stort i november. Derome är en av utställarna på Bygg & VVS-mässan Syd (monter C:13) och vi passade på att intervjua dem om vad de ska visa på mässan och om deras resa från bysåg till 1600 anställda.

Se intervju

Intervju: KTH, Bygg- och fastighetsekonomi

Bostadsmarknaden har blivit en av Sveriges största samhällsutmaningar. Vad har gjorts de senaste åren i olika länder för att komma till rätta med situationen?